Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Poklad utajovaný, i když všeobecně známý
 
Pozoruhodný kostel v Letařovicích, foto: Jan MacekSnad je to i milost Boží nebo jen pocit poutníka, který se vydal na cestu krajem poklidné říčky Mohelky. Ticho, plno zeleně a domky rozházené kolem cest nevěští existenci vzácného pokladu. Jen zvláštním pocitem, přítomným především u lidí věřících či citlivých na umění, lze vytušit mimořádnost prostoru. Ani v literatuře nelze najít zásadní pramen, v němž by dychtivý turista našel ono místo se vzpomínkou na apoštola Jakuba Většího.
Letařovice, malá obec nedaleko Českého Dubu, útočiště každoročního setkání libereckých dětí ze Severáčku. Jejich koncerty v kostele svatého Jakuba mají nejen věhlas regionální, stejně tak poutě, konané vždy 25. července. Letařovice byly, ač malá obec svým významem, místem, kde se pohřbívalo. Lidé sem přinášeli rakve i v době, kdy sníh zavál cesty a s nebožtíkem bylo nutné přespat v některé vesnici.
Gotický kostelíček není žádnou honosnou stavbou, zato věřící uvnitř najde poklad – neuvěřitelně krásný a významný pro povzbuzení víry. Kostel letos oslaví 640 let svého působení, jeho poklad však pochází z roku 1722. Na šedesáti stropních deskách je vyobrazen život sv. Jakuba Většího s nápisy v českém jazyce. Malebný hřbitůvek okolo kostela jen zdůrazňuje význam tohoto místa pro duchovní život. U hřbitovní zdi je malý domeček, v němž jsou shromážďovány po mnoho let kosti nebožtíků. Kosti tvoří také malý oltářík.
Nástropní desky byly restaurovány panem Vítězslavem Kolomazníkem. V roce 2000 vyšla o kostele a jeho deskách překrásná knížka, napsaná paní Johannou von Herzogenberg. Autorka žije po odsunu v Německu, ale její zbožnost a sychrovský původ ji inspirují k významné pomoci při záchraně a uchovávání českých církevních památek. Svou usilovnou prací přiblížila mnohé české duchovní skvosty nejen věřícím, ale i lidem, kteří cestu k Bohu hledají. Jedním z takových míst jsou Letařovice, žijící ve stínu sychrovského zámku a komendy v Českém Dubu.
M.T.

Uveřejněno: 27.7.2003     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku