Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Bukovinská radost
Mgr. Marcel Hrubý
Po čtyřleté úspěšné rekonstrukci se letos završuje obnova kostela svatého Václava v Malé Bukovině na Děčínsku

Ač malý kostelík, přece neunikne lidskému oku, protože leží v dominantní poloze na kopci mezi Malou a Velkou Bukovinou na tzv.Václavském vrchu (Wenzelshöhe), nedaleko státní silnice ze Žandova do České Kamenice.
Jeho zanedbaný stav volal po důkladné generální opravě. Proto se rekonstrukce dotkla téměř všech částí kostela, krovu, věží, zahrnula zhotovení železobetonového věnce na vrcholu zdiva kostela, výměnu oken, obnovu stropů včetně štukové výzdoby, fasády, elektroinstalace, drenáží, odvětrávání podlah, nové podlahy, restauraci oltářů a varhan. Staví se rovněž ohradní zdi kolem kostela, které se zřítily někdy za minulého režimu, upravuje se okolí kostela. Obec obnovuje pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého u kostela a kupuje nové věžní hodiny.
Původ kostela sahá do první třetiny 18. století. Tehdejší majitel Velké Bukoviny Benedikt Praschel z Praschenfelderu vystavěl v letech 1716–1723 kostel zasvěcený svatému knížeti Václavu. Sám donátor je v kostele pochován. Roku 1723 byla založena farnost Malá Bukovina. V letech 1769–1779 zde působil kněz P. Wenzel Hocke, lidově přezdívaný Hockewanzl, proslulý svou dobrotou k lidem a osobitým humorem.
Posledním knězem na místní faře byl P. Franz Langhans, který musel odejít v r. 1946 do Německa. Poté byla farnost spravována ponejvíce z Benešova nad Ploučnicí. Kostel už po II. světové válce nebyl předmětem zájmu a silně chátral, vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům na vrcholu kopce. P. MUDr. Ladislav Kubíček začátkem 70. let minulého století v době tvrdé normalizace zachránil střechu kostela a i s omezenými finančními možnostmi zprovoznil interiér kostela, ve kterém se zase pravidelně začaly sloužit bohoslužby. P. Jan Bláha, působící v Benešově nad Ploučnicí, obnovil fasádu kostela v roce 1986. V kostele se tehdy sloužila už jen jediná mše svatá v roce na sv. Václava, a to až do roku 1993, kdy byl kostel vykraden a jeho prostředí se stalo nedůstojným ke konání bohoslužeb.
Na svatého Václava se na mši svatou scházelo kolem třiceti lidí ze vsi. Dnes se již všichni těší na svatováclavskou pouť, kdy se po deseti letech v kostele bude znovu slavit Nejsvětější obět. Zájem v celé farnosti je veliký, to dosvědčuje dost rukou ochotných přispěchat na pomoc, když je třeba. Aktivní jsou jak místní hasiči, tak i fotbalový klub. A tak díky finanční pomoci, která plynula a plyne ze všech možných stran, bude v sobotu 27. září 2003 kostel sv. Václava v Malé Bukovině znovu vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem.
Na tento den zveme co nejsrdečněji čtenáře časopisu Zdislava s rodinami a přáteli. Přijeďte na bukovinskou pout!!!

Uveřejněno: 6.9.2003     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku