Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Nové knihy - Leden-Únor 2004
 
Márai, Sándor: Zpověď, Academia 2003, 179 Kč
V listopadovém čísle Zdislavy jsme psali o autorově románu Svíce dohořívají a nyní máme před sebou jeho další knihu z r. 1940, v níž zachycuje měšťanské prostředí Košic, kde autor vyrůstal a kde prožíval svoje dětství a mládí.

Schütte, Heinz: Ekumenický katechismus II,Vyšehrad 2003,238 Kč
V tomto druhém díle své ekumenické trilogie se autor zabývá systematicky naukou o církvi – eklesiologií; proto se tento díl také nazývá Církev všech křesťanů. V podtextu jednotlivých kapitol připomíná, že jednota křesťanů v Kristu a jejich rozdělenost v církvích navzájem odcizených a mezi sebou velmi často nekomunikujících je stav, k němuž by křesťané měli přistupovat s pokáním, protože nic tolik neubírá na věrohodnosti Kristovu evangeliu jako rozdělené křesťanství.

Beránek, Josef: Jan Sokol-Nebát se a nekrást, Portál 2003, 199 Kč
Životní příběh zlatnického učně, který se stal univerzitním profesorem. V autobiografickém rozhovoru se kromě osobních vzpomínek na minulá desítiletí a jejich aktéry zamýšlí nad vztahem mezi byznysem, morálkou a právem, nad rolí náboženství a kultury ve společnosti a také nad budoucností Evropy a rolí České republiky v ní.

Volencová, Dagmar:Jaromír Štětina-Život v epicentru, Portál 2003, 215 Kč
Jméno Jaromíra Štětiny je obvykle spojováno s válečnou žurnalistikou. Knížka není jen o reportérovi Štětinovi, je současně i životním příběhem, členěným do kapitol odpovídajícím jednomu dni a zároveň symbolicky znázorňující lidský život.

Douglas, Lloyd C.: Roucho, Karmel 2003, 295 Kč
Román se odehrává v době císařů Tiberia a Caliguly v polovině 1. století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu římského patricia Marcella. Ten byl velitelem setniny, která ukřižovala Ježíše Krista, a on se stal vlastníkem Kristova roucha. Ukázalo se brzo, že na toho, kdo se dotkne roucha či se do něj obleče, mocně působí. Roucho začíná zasahovat do Marcellova života, až ho úplně dramaticky změní.

Ferrariová, Curzia: Černý rytíř, Karmel 2003, 219 Kč
Sv. Ignác se obdivuhodně zapsal do dějin katolické církve i celé Evropy. Ve své knize autorka nabízí nejen osobitý vhled do Ignácovy duše, ale jeho dílo líčí v širších dějinných souvislostech.

Lonsdale, David: Oči k vidění, uši k slyšení, Karmel 2003, 219 Kč
Kniha má podtitul Úvod do ignaciánské spirituality a je prvním svazkem edice Dějiny křesťanských spiritualit.

Short, William J.: Chudoba a radost, Karmel 2003, 139 Kč
Další svazek nové edice, věnovaný tentokráte františkánské tradici.

Hamant, Yves: Alexandr Meň, Karmel 2003, 159 Kč
Před Vánocemi vysílala stanice Vltava na pokračování pořad o charismatickém pravoslavném knězi otci Alexandru Meňovi. Ten byl nalezen zabit sekerou 9.9.1990 poblíž Moskvy. Je to vražda silně připomínající vraždu otce Jerzyho Popieluszka o několik let dříve v Polsku.

Journet, Charles: Jako ohnivý šíp, Karmel 2003, 139 Kč
Svazek úvah, rad, zamyšlení a snad i modliteb a chval kardinála Journeta, vybraných z 1500 dopisů, jimiž v letech 1936 až 1975 odpovídal kardinál těm, kdo se na něho obraceli. Téměř celý svůj život prožil ve velkém semináři jako profesor dogmatiky.

Doležal, Miloš: Cesty Božím (ne)časem, Karmel 2003, 179 Kč
Výbor z řady rozhovorů – setkání s osobnostmi české kultury a vědy počínaje Marií Zahradníčkovou a konče Antonínem Bradnou.

Feehan, James A.: Na straně andělů, Karmel 2003, 119 Kč
Tyto texty mohou posloužit jako možný podnět pro kněze k promluvě na různá témata a můžou rovněž pomoci katechetům i rodičům.

Uveřejněno: 11.3.2004     Počet přečtení: 3662
Zpět na minulou stránku