Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Svěcení biskupa - Aby Bůh znovu požehnal celé litoměřické diecézi
Mons. Pavel Posád
Foto: Jan RosenauerChtěl bych tak trochu reagovat na všechna ta nádherná slova, která tady zazněla.

Především bych chtěl v tuto chvíli poděkovat spolubratřím v biskupské službě, otci kardinálovi za udělení svěcení a jeho spolusvětitelům. Chtěl bych jim poděkovat za opravdu viditelnou a hmatatelnou podporu v této chvíli.
Chtěl bych pozdravit především kněze této diecéze, protože s nimi máme tvořit tu nejbližší rodinu, to společenství presbyteria. Ale samozřejmě nejen kněze, ale také všechny ostatní: jáhny, řeholníky, řeholnice, všechny pastorační asistenty, všechny lidi, kteří pracují na posvěcování tohoto místa, této diecéze.
Chtěl bych poděkovat představitelům kraje, města a vlastně všem, kteří zastupují lid této diecéze, všechny lidi dobré vůle. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste přišli dnes sem, na toto místo, abychom společně prosili o dary Ducha svatého. Bylo to zde vícekráte řečeno, že vlastně je to den vděčnosti. Já jsem vděčný Bohu za to povolání, které ale samozřejmě není snadné. Chtěl bych říci, že spoléhám na vaši pomoc a podporu. Chtěl bych prosit o vyprošení síly a moudrosti porozumět této službě, abych uměl hledat a najít schopné spolupracovníky.
Chtěl bych také já poděkovat svému předchůdci panu biskupovi Kouklovi. Děkuji mu za službu litoměřické diecézi, kterou vykonával s nasazením všech svých sil, schopností a s velmi dobrou vůlí. Bylo zde už zmíněno o životě a službě Štěpána kardinála Trochty. Jsem přesvědčen, že jeho utrpení přinese mnohé plody pro tuto diecézi.
Víme, že nás čeká plno práce. To, co nás čeká, mohu v této chvíli odhadovat pouze velmi rámcově. Má velmi omezená znalost dosavadní diecéze mně nedovoluje dělat nějakou programovou vizi. Vím, že tato práce bude náročná na spolupráci všech. Proto vás prosím o tuto spolupráci a také o trpělivost. Chci vám slíbit také já tuto trpělivost. Chceme společně prosit, aby Bůh znova požehnal celé této diecézi.
Zvláštní pozdravy patří také hostím ze zahraničí. Nejen za jejich účast, také za mnohou podporu, kterou vyjadřovali. Ještě jednou vám všem velmi děkuji upřímným díkem a s prosbou, aby Bůh nám pomáhal.
Rodina, která mne zde po svěcení vítala za diecézi, říkala, že toto území je chladné a studené. Já jsem měl vždy představu, že je to území velmi krásné. Tak věřím, že u tohoto pohledu společně zůstaneme. Jistě nejde jenom o slova, je potřebí hodně prosit a hodně pracovat. Všem, kteří třeba i z dálky přišli: Chtěl bych také vzpomenout na svá působiště právě na Moravě. Také těm chci poděkovat za účast, modlitby a také za mnohé projevy lásky.
Ještě jedna věc mi leží na srdci: poděkování za vynikající nápad modlit se novénu v těchto dnech před biskupským svěcením. Za tuto aktivitu bych chtěl poděkovat těm, kteří ji objevili a všem, kteří ji přijali.
Všem ještě jednou dík a Pánbůh zaplať.

Uveřejněno: 18.4.2004     Počet přečtení: 32767
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku