Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Svěcení biskupa - Co přejete novému biskupovi v první den?
Jan Rosenauer
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, foto: Jan RosenauerSpolečný oběd pro oslavence, celebranty, duchovní a další, kteří se na přípravě svěcení podíleli, se konal v litoměřické centrální školní jídelně. Vládla zde srdečná neformální atmosféra. Dokladem toho je i odpověď brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho na otázku: Co přejete novému biskupovi v prvý den jeho úřadu? „Aby z té tíhy starostí neměl ploché nohy…“ Ale vážně – Přeji mu, aby v modlitbě nacházel jistotu, že litoměřické diecéze není jeho, ale Pánova.

Na stejnou otázku odpovídali i další:

Tomáš Galis, banskobystrický pomocný biskup: Každý člověk má dvě uši a jedny ústa. Aby tedy dokázal naslouchat a teprve potom správně reagovat v každé situaci. A nechť mu Pán pomáhá a světlo Ducha svatého mu svítí.

Joachim Reinelt, biskup drážďanský: Především mu přeji radost z jeho služby a mnoho lidí, kteří mu budou nápomocni a budou s ním srdcem a duší spřízněni.

Arcibiskup Erwin Ender, nuncius v Berlíně, foto: Jan RosenauerArcibiskup Erwin Ender, nuncius v Berlíně: Aby měl prosluněné smýšlení podobně, jako je ten dnešní den plný slunce. Nebe spolupracuje a já doufám, že on se ujme tohoto úřadu odvážně a plný síly.

Ignác Kramár, opat želivský: Velmi krásné heslo, aktuální si zvolil – Zajeď na hlubinu. Aby diecézi vedl působením Ducha svatého, jak to sám řekl ve své promluvě.

Gerhard Pieschl, světící biskup Limburk: Přeji mu, aby to štěstí, co má dnes, mu bylo uchováno v mnohých následujících dnech. (A dodal: I já jsem Moravák, narodil jsem se v Moravské Třebové.)

Dominik Duka, biskup královéhradecký: Aby se dobře vyspal, aby se v klidu připravil na mši svatou v katedrále. Aby ten den prožil s katedrálou a městem a pak v pondělí začal přemýšlet o práci.

Kardinál Miloslav Vlk: Aby se mu dařilo opravdu vytvořit rodinu diecéze. To znamená, aby se mu podařilo spojit všechny síly aktivních laiků, kteří jsou ochotni spolupracovat. Aby byl pro ně otcem, aby důvěra a radost, které se dnes tak ukázaly, skutečně trvaly. Aby v tom vzájemném kontaktu mezi ním, diecézí a laiky tato vzájemná spolupráce rostla. Aby v této vzájemné lásce byl Ježíš zmrtvýchvstalý uprostřed nich, protože jedině ten může vést všechny věci, i sebeobtížnější, dopředu.

Josef Koukl, emeritní biskup: Aby neztratil nasazení a přesvědčil se, že tato poušť skrývá i pramen.

Arcibiskup Jan Graubner, foto: Jan RosenauerArcibiskup Jan Graubner: Zažil jsem tu krásný den, a to je dobré svědectví. Já přeji biskupovi Pavlovi, aby se rozvíjel dál. Aby se dařila spolupráce lidí, aby to byla spolupráce radostná, otevřená působení Ducha svatého. A věřím, že to ponese plody a jedním z nich bude také radost.

A poté, co odjeli oficiální hosté, setrval otec Posád v jídelně v rozhovorech a fotografování na památku s posledními skupinkami věřících.

Nový litoměřický biskup řekl ke svému slavnému dni: Je to první den ve službě a je zapotřebí, aby následovaly i další dny, které samozřejmě tak slavné nebudou. Budou pracovní, náročné, abychom dokázali něco dobrého vykonat i po tomto dnu.

Uveřejněno: 11.4.2004     Počet přečtení: 2401
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku