Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Nové knihy - Březen 2004
 
Hanzl, Zdeněk a dr.: Kámen v rukodělné výrobě, NLN 2003, 355 Kč
Kniha je věnována produkci venkovských kameníků a kamenosochařů na české, moravské a slezské vesnici a je doprovázena bohatým obrazovým materiálem.

Halík, Tomáš: Oslovit Zachea, NLN 2003, 295 Kč
Soubor příležitostných kázání, v nichž se profesor Halík snaží oslovit zejména lidi hledající, včetně těch, kteří mají odstup od tradičního církevního prostředí.

Mc Kenzie, Steven L.: Král David, Volvox Globator 2004, 299 Kč
Pozoruhodná publikace, která přibližuje čtenáři postavu biblického sjednotitele židovských kmenů – krále Davida. Autor se touto osobností zabývá jednak jako symbolem určitých vlastností, především však pátrá v dobových písemných a archeologických pramenech po Davidu historickém, čímž vytváří zajímavý plastický obraz doby a prostředí, v nichž židovský král žil.

Dinzelbacher, Peter: Světice nebo čarodějky, Vyšehrad 2003, 298 Kč
Německý historik Peter Dinzelbacher, profesor na univerzitě ve Stuttgartu, se v této knize zabývá historickou analýzou jednoho křesťanského fenoménu – zvláštní spřízněností mezi zdánlivě tak odlišnými typy »čarodějnic« a »světic«. Co mají tyto ženy společného? Jejich odlišnost je založena na velmi podobných projevech. Živé portréty celé řady žen, jejich životů, náboženských prožitků i klamů srovnává s jejich hodnocením ze strany církve, aby ukázal, jak nejasná může být hranice mezi svatostí a posedlostí démony.

Havlíčková, Helena: Dědictví, Votobia 2002, 269 Kč
Kniha má podtitul »Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu v letech 1948 – 1989« a v této obsáhlé knize se setkáte mimo jiné se jmény faráře Toufara, Augustina Navrátila a jeho peticí, profesorkou Růženou Vackovou, s likvidací mužských a ženských klášterů a s mnoha dalšími věcmi.

Dus, Jan A.: Příběhy apoštolů, Vyšehrad 2003, 448 Kč
Druhý svazek z řady »Raně křesťanská literatura« obrací naši pozornost na Ježíšovy učedníky vyslané do světa hlásat evangelium. Jádro tohoto svazku tvoří patero nejstarších apokryfních Skutků, které zachycují působení apoštolů Petra, Pavla, Ondřeje, Jana a Tomáše.

Stehlík, Ondřej:Ugaritské náboženské texty, Vyšehrad 2003, 388 Kč
Kdo chce skutečně a do hloubky porozumět základům evropské kultury a civilizace, ten se nevyhne pečlivému studiu biblické tradice. A ten, kdo chce biblické tradici porozumět, nemůže pominout dobové prameny a náboženství. Pro pochopení Starého zákona je pak nejvýznamnějším pramenem ugaritská náboženská literatura a v této knize nalezne kanaánské mýty, legendy, žalmy, liturgii, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové.

Tauler, Jan: Propast k propasti volá, Krystal OP 2003, 205 Kč
Kazatelské dílo německého dominikána z 1. poloviny 14. století Jana Taulera patří k nejkrásnějším plodům německé mystiky.
Tak jako Mistr Eckhart bývá označován mystikem rozumu a bl. Jindřich Suso mystikem citu, tak se o Janu Taulerovi mluví jako o mystikovi vůle. Dílo Jana Taulera uchovalo v sobě to nejlepší z křesťanské spirituality předcházejících staletí a jeho učení o cestě k Bohu zůstává dodnes inspirativní. Poznámka na okraj pro nakladatele: Vadí mi na této knize příliš drobný typ písmen.

Uveřejněno: 22.4.2004     Počet přečtení: 2271
Zpět na minulou stránku