Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Svěcení biskupa - Vzkazy pro otce Pavla
 
Milý otče Pavle,
při poděkování na konci mše svaté 28. 2. jste řekl, že Vám svěřenou diecézi považujete za krásnou. Nadchl jste mne tímto optimistickým názorem.
Z celého srdce Vám přeji, aby Vás toto přesvědčení neopustilo ani ve chvílích, kdy se ve Vaší pastýřské službě objeví komplikace. Modlím se za Vás a přeji hodně Božího požehnání.
S pozdravem
PhDr. František Zajíček, Brno

Milý otče biskupe,
Setkali jsme se 10. 3. 2004 v poradně při večerních chválách, sdílení dojmů z Vašeho svěcení a krátké úvaze o naději. Denně se za Vás modlíme.
S láskou Vás zdraví
„Školka v poradně“

Milý Pavle!
Srdečně Tě s maminkou pozdravujem a v tuto chvíli se za Tebe modlíme a vzpomínáme. Pamatovali jsme dnes na Tebe při rekolekci v Jemnici a s Tomáškem v Bille.
Tvůj P. Václav Kříž s maminkou

Otec Pavel Posád je výjimečný člověk,
který mnohým, nebo snad každému člověku, který se s ním setká, přinese do duše pokoj a klid, který je v této hektické době nezbytný. Setkání s ním je pro každého obrovským zážitkem. Je to nepopsatelný pocit poslouchat jeho slovo. Otec Pavel Posád dokáže cítit a hovořit i s lidmi nevěřícími. Mnozí nevěřící nejsou schopni vůbec komunikovat s žádným představitelem církve vyjma Pavla Posáda.
Velmi si ho vážíme a jsme velmi šťastni, že byl vyvolen, i když zároveň je v nás kousek smutku, že jsme o něho svým způsobem přišli a budeme postrádat setkání s ním, která probíhala při faře sv. Tomáše v Brně. Omlouvám se, že stále používám „titul“ otec, ale byť byl zvolen biskupem, tak je to náš milovaný otec Pavel Posád. Přejeme hodně štěstí a srdečně zdravíme z Brna.
Jana Zůbková, Božena Davidová

Uveřejněno: 29.4.2004     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku