Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Svěcení biskupa - Biskup Pavel zanechal v Ratíškovicích hlubokou stopu Boží lásky
Marie Bardúnová
V Ratíškovicích, kde otec Pavel na začátku osmdesátých let působil, na svého bývalého duchovního správce rádi vzpomínají a vždy jej vítají zpět, foto: Marie BardúnováOtec Pavel působil v Ratíškovicích od roku 1980. Měli ho rádi nejen všichni farníci, ale i celá dědina. Jenom komunisté jej v lásce neměli. Proto musel již v roce 1982 odejít. Se slzami v očích se s ním celá farnost loučila. Nikoho z nás tehdy určitě nenapadlo, že za dvaadvacet let pojedeme 345 km do Litoměřic na jeho biskupské svěcení.

On sám měl Ratíškovice taky rád, a jak to bylo jen trochu možné, vracel se do našeho kostela. Většinou v době letních prázdnin. Říkával: „Druzí jedou na dovolenou k moři, já mám moře v Ratíškovicích.“ To bylo pro nás velké vyznamenání. Dostali jsme velký dar v roce 2003, kdy slavil otec Pavel své padesátiny. Na slavnost patronů našeho kostela svatých Cyrila a Metoděje jej pozval náš otec Ludvík do Ratíškovic, aby sloužil slavnostní mši svatou. On k naší velké radosti pozvání přijal. Celá farnost se připravovala, moc jsme jej chtěli překvapit blahopřáním k jeho jubileu. Kdo jen trochu mohl, přišel ve slavnostním slováckém kroji, aby byla bohoslužba co nejkrásnější. Také ministranti, kostelníci i muzikanti si oblékli slavnostní kroje. Každý mu chtěl stisknout ruku a ze srdce popřát. Však to byla pěkná řádka gratulantů! Hodně se děkovalo. Za všechny udělené svátosti a odsloužené mše svaté. Za věrnost naší dědině si zasloužil pamětní medaili obce. Tu mu k životnímu jubileu předala jménem vedení obce Anička Foltýnová.
Zpěvačky mu s velkou láskou „po ratíškovsky“ zazpívaly:
„Zafúkal větřík nad dědinú, mez voní suchú jatelinú.
Lipa dýchá medem, pola novým chlebem.
My Vám k padesátce blahopřejem.“
Celý kostel se přidal potleskem. Všichni jsme děkovali Bohu za dar plně prožitého života otce Pavla. Od pana Šupálka, kostelníka i včelaře, dostal sklenku medu se slovy: „A když si do čaju užičku medu dáte, vzpomeňte si, že v něm kúsek Ratíškovic máte.“ Moc jsme chtěli, aby si na nás občas vzpomněl. Vím, že nás i nyní, když je otec Pavel biskupem, denně zahrnuje do svých modliteb, stejně jako my jeho.
Na svěcení jsme mu přivezli od našich farníků velkou prosbu:
Moc Vás prosíme, přijeďte nám do Ratíškovic udělit biskupské požehnání. Budeme na Vás trpělivě čekat. A to my v Ratíškovicích umíme!“

Uveřejněno: 5.5.2004     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku