Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Nové knihy - Duben 2004
 
Špidlík, Tomáš: Spiritualita křesťanského Východu IV. – Mnišství, Refugium 2004, 360 Kč
Systematická příručka o mnišské tradici křesťanského Východu. Mnišství sehrálo ve zkušenostech duchovního života na Východě rozhodující úlohu. Vyrovnání se s hodnotami světa, samota pouště, modlitba, společný život, vyhraněná askeze, manuální práce – to vše jsou témata, která představuje kniha kardinála Špidlíka jako bohatou inspiraci pro život každého křesťana v dnešním světě.

Čep, Jan: Cesta do Emauz, Trinitas 2004, 69 Kč
Spisovatel svojí emigrací ztratil fyzickou podstatu domova; domovem v čase zůstal však provždy autorovi liturgický rok, znovu vždy prožívaný jako pohled do minulosti (od vtělení Krista do letnic) i do budoucnosti (příprava k dovršení spásy). V tomto smyslu by se jeho dílo dalo nazvat Cesta do Emauz. Tam se i nám – nechápavým a váhavým – otevřou oči a my poznáme Pána.

Navrátilová, Alexandra: Narození a smrt, Vyšehrad 2004, 348 Kč
Lidové zvyky a obyčeje českých, moravských a slezských krajů při zlomových okamžicích lidské existence. Kniha obsahuje rovněž bohatou obrazovou dokumentaci.

Deltour, Mark: Setkání s Philem Bosmansem, Karmel 2004, 149 Kč
Knihy belgického kněze Phila Bosmanse patří k nejúspěšnějším titulům Karmelitánského nakladatelství. Nyní máme možnost důvěrně se seznámit s jeho životem a s jeho prací.

Louf, André: V milosti Boží, Karmel 2004, 129 Kč
Kniha rozhovorů, které uskutečnil Stéphan Delbergh s trapistickým mnichem André Loufem, dlouholetým opatem kláštera na Mont-des-Cats. Kniha se zabývá ne tak jednotlivými událostmi Loufova života, ale otázkami mnišství, samoty, usebranosti a prožívání křesťanství v moderní společnosti.

Philippe, Jacques: Vnitřní svoboda, Karmel 2004, 119 Kč
Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz J. Philippe vychází, je prosté, má však velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska.

Stewart, Kolumba: Modlitba a komunita, Karmel 2004, 149 Kč
Ústředním bodem benediktinské mnišské tradice je Řehole sv. Benedikta ze VI. století. Řehole však znamená pramálo, pokud se nežije. Patnáct století benediktinského života vydalo úžasnou škálu jejích výkladů a způsobů uvedení do života. Autor tedy píše nejen o tom, co Benedikt učí ve své Řeholi, ale nepomíjí ani to, jak ji jeho duchovní dědicové následně rozvíjejí.

Meisner, Joachim: On jde před námi, Karmel 2004, 125 Kč
Další svazek homilií kardinála Meisnera z let 1995 až 2000 na téma utrpení, smrt, zmrtvýchvstání, kněžství, postavení církve a křesťanů v dnešní společnosti.

Ziescheová, Maria Calasanz: Přišel z hor, Karmel 2004, 179 Kč
Děj této knihy se odehrává v šedesátých letech minulého století v době pontifikátu Pavla VI., který v této knize rovněž vystupuje.

Vodvářka, Pavel: Křížová cesta pro nemocné rakovinou, MCM 2004, 94 Kč
Tato křížová cesta je přínosem nejen pro nemocné, jimž je na prvním místě určena, ale i pro jejich blízké a rovněž i pro lékaře a zdravotní personál.

Bernard z Clairvaux: O milosti a svobodném rozhodování, Karolinum 2004, 120 Kč
Dosud do češtiny nepřeložené dílo učitele církve sv. Bernarda z Clairvaux; vychází v dvojjazyčném vydání.

Uveřejněno: 6.6.2004     Počet přečtení: 2587
Zpět na minulou stránku