Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Kostel sv. Vavřince v Mělníku – Pšovce
 
Farní kostel svatého Vavřince v Mělníku-Pšovce byl až do josefínských reforem kostelem klášterním. Založili ho Smil z Cítova a Pavel z Luštěnic v 60. letech 13. století, tedy krátce po vzniku augustiniánského řádu, jehož téměř pět a půl století trvající přítomnost v sobě kostel dodnes nezapře. Do dějin kláštera výrazně zasáhly válečné konflikty (dočasný zánik za husitských válek, stagnace v důsledku událostí třicetileté války) a událost náhodná – vydrancování kláštera roku 1611 mělnickými odvedenci.
Na zkázu pohnutých let navazovala léta obnovy, a tak je dnes stavba spojením různých stavebních slohů. Některé z nich (raně gotické sedile, renesanční sanktuář, barokní iluzivní oltáře v lodi) byly ukryty až do nynější obnovy, jež byla vyvolána povodní, avšak která neznamenala pouze odstraňování jejích bezprostředních následků. Restaurovány byly bohatě vyřezávané barokní kostelní lavice a hlavní oltář, a to včetně rozměrného obrazu s výjevem svatého Vavřince uzdravujícího slepého římského vojína, u něhož se restaurátoři přiklonili k autorství Karla Škréty.
Další části bohatého mobiliáře kostela teprve čekají na restaurátorský zásah, neboť se jedná o akci náročnou časově a zároveň především velice nákladnou (rozhodující částkou na obnovu kostela přispělo Biskupství litoměřické, dále pak Středočeský kraj, Česká katolická charita a Fond solidarity EU 2003).
Dosud byly učiněny takové kroky, aby kostel mohl opět sloužit veřejnosti a aby současné dění v něm oživilo minulost přítomnou v tomto bývalém augustiniánském kostele. Proto byla sloužena v sobotu 4. září 2004 mše ke cti Panny Marie, Matky Potěšující.

Uveřejněno: 23.10.2004     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku