Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Krátká historie poutního místa Filipov
 
Bazilika ve FilipověZveme vás na pouť, která se koná ve výroční den náhlého uzdravení velmi nemocné dívky Magdaleny Kadeové z Filipova. Magdalena se narodila 5. června 1835 v chudé rodině. Ve 13 letech jí zemřel tatínek a tak se společně s maminkou a bratrem starala o domácnost. V 19 letech však onemocněla a byla upoutána na lůžko. V této době se o ni staral jak její bratr s rodinou, tak i její kamarádka Veronika Kindermanová a to pod dohledem dvou lékařů. Zdravotní stav Magdaleny se však během 11 let nemoci a upoutání na lůžko stále zhoršoval tak, že se i lékaři vzdali naděje na uzdravení. 21. 12. 1865 přijímá Magdalena svátost nemocných, očekávajíc smrt je povzbuzována k důvěře v Boha a přímluvu Panny Marie.
13. 1. 1866 ve 4. hodiny ráno prožije osobní zjevení Panny Marie, která ji uklidní slovy: „Mé dítě od nynějška se uzdravíš“
Magdaléna je uzdravena, ukazuje své zhojené rány a k údivu všech jde ráno k pekaři nakoupit chléb. Na místě uzdravení byla postavena r. 1873 kaple, která však nestačila na množství poutníků a tak byl postaven r. 1885 poutní kostel.
Po svém uzdravení žila Magdalena Kadeová ještě 40 let. Tato léta strávila ve službě nemocným a starým lidem ze svého okolí. Také pomáhala poutníkům nalézt důvěru v Boha.
Místo uzdravení, tedy dnešní bazilika je zajimavá i tím, že stojí pár metrů od hranice s Německem. Tím je také přirozeným mostem mezi dvěma národy.

Salesiáni Dona Boska

Uveřejněno: 31.1.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku