Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Waldstein, Emanuel Arnošt, hrabě
 
WaldsteinSvěticí biskup pražský (1756-1759)
6. biskup litoměřický (1760-1789)


Narozen v Praze dne 17. 7. 1716, studoval v Římě, kde dosáhl doktorátu teologie a kanonického práva. Získal si přízeň samotného papeže Benedikta XIV., který ho osobně vysvětil na kněze. Po návratu do vlasti se posléze v roce 1746 stal svatovítským kanovníkem a současně i českým kazatelem. Mimoto obdržel kanonikát ve Staré Boleslavi a od 2. 2. 1748 byl i děkanem u sv. Apolináře v Praze. V roce 1756 byl jmenován titulárním biskupem amyclejským s určením pro pražskou arcidiecézi a přijal biskupské svěcení. Získal hodnost tamějšího kapitulního děkana, krátce byl i scholastikem metropolitní kapituly a generálním vikářem. Waldstein proslul jako bibliofil se skvělou a rozsáhlou knihovnou. Podporoval vědce a platil jim školené kopisty knižních a archivních fondů.
Marie Terezie ho dne 12. 7. 1759 jmenovala biskupem litoměřickým, papežem byl potvrzen a 19. 3. 1760 v litoměřické katedrále intronizován. Do své rezidence si tento biskup-učenec přestěhoval svou velkolepou knihovnu, kterou neustále doplňoval nákupy. Nejraději měl české unikáty, zejména historických děl. S vědeckými badateli si dopisoval německy, česky, italsky, francouzsky a latinsky.
V roce 1783 byly zrušeny všechny biskupské semináře a také litoměřičtí bohoslovci museli přejít na nově zřízený generální seminář do Prahy a v roce 1784 došlo k rozšíření diecéze o Žatecko a Mladoboleslavsko. Za Josefa II. bylo zrušeno mnoho klášterů na území diecéze, zároveň však vzniklo 81 nových farností.
Biskup Waldstein zemřel ve své rezidenci v Litoměřicích dne 7. 12. 1789 a pohřben byl na litoměřickém hřbitově u Kaple sv. Jana Křtitele.

Uveřejněno: 11.9.2005     Počet přečtení: 2116
Zpět na minulou stránku