Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Kindermann ze Schulsteinu, Jan Ferdinand, rytíř
 
Kindermann ze Schulsteinu
7. biskup litoměřický (1790-1801)

Narozen dne 27. 9. 1740 v obci Království u Šluknova, jeho dva starší bratři se stali řádovými knězi. Vystudoval v Praze filozofii a teologii a v roce 1765 byl vysvěcen na kněze. Poté působil jako vychovatel a připravil se na doktorát teologie, který získal v srpnu 1766.
Byl katechetou a posléze farářem v Kaplici a podnikl studijní cestu do Německa, na které se seznámil s reorganizací katolického školství. Po návratu přebudoval kaplickou školu, o jejíž výsledcích vydal zvláštní tištěnou zprávu. Ta vzbudila pozornost i u vídeňského dvora a Kindermann byl roku 1774 jmenován nejvyšším školským dozorcem v Čechách. O rok později byl Marií Terezií povolán do Vídně, aby se podílel na přípravě návrhu školské reformy v Čechách. Na jeho popud byla roku 1775 zřízena při malostranském gymnáziu v Praze katedra pedagogiky. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. 4. 1777 byl povýšen do rytířského stavu.
Dne 1. 3. 1779 jej Marie Terezie ustanovila vrchním dohlížitelem nad významným poutním místem Bohosudovem, a to v souvislosti s otevřením tamní školy. I Josef II. byl Kindermannovi nakloněn a dne 24. 12. 1781 ho jmenoval vyšehradským proboštem, a to výhradně za zásluhy o povznesení školství. Tak se stal nejen zemským prelátem, ale i držitelem proboštského statku Žitenice u Litoměřic, který sloužil jako letní sídlo proboštů a kde krátce po své instalaci zřídil první zemědělskou odbornou školu v celé monarchii.
Dvorským dekretem ze dne 31. 1. 1790 jej jmenoval císař Josef II. biskupem litoměřickým, ale zároveň projevil přání, aby pokračoval ve své práci v oblasti školství. Papež Pius VI. jeho jmenování potvrdil a Kindermann byl konsekrován. V litoměřické katedrále byl intronizován dne 10. 10. 1790.
Jako biskup byl jmenován generálním vizátorem školství v Čechách a dále řídil své školské reformy. Na svůj náklad založil v Litoměřicích dívčí pokračovací školu. Při vizitacích si vedle far, kostelů a škol všímal i zemědělské ekonomie na jednotlivých panstvích a zasloužil se o pěstování ovoce – zejména meruněk, vína a také chovu včel. Zřídil při litoměřickém dómě zvláštní školský ústav, pečoval o seminář a staral se i o Bohosudov, který zachránil před zrušením. Mezi jeho spolupracovníky byli např. Josef Hurdálek (pozdější biskup litoměřický) a Alois Klár (zakladatel ústavu slepců v Praze). Pečoval i o české osadníky, o vydávání českých knih a o česky vydávané periodikum.
Zemřel dne 25. 5. 1801 a jako první z litoměřických biskupů byl pohřben na novém litoměřickém hřbitově, který sám roku 1791 vysvětil.

Uveřejněno: 13.9.2005     Počet přečtení: 1936
Zpět na minulou stránku