Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Chlumčanský z Chlumčan a z Přestavlk, Václav Leopold, rytíř
 
Chlumčanský z Chlumčan a z PřestavlkSvěticí biskup pražský (1795 – 1802)
8. biskup litoměřický (1802 – 1815)
23. arcibiskup pražský (1815 – 1830)


Narozen na zámku v Hošticích dne 15. 11. 1749 v rodině starobylého šlechtického rodu. Studoval v Praze, stal se mistrem svobodných umění a získal bakalariát teologie a 13. 12. 1772 byl vysvěcen na kněze.
Nastoupil do duchovní služby a v roce 1779 byl zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, kde pak po dobu jedenácti let poutal pozornost jako znamenitý kazatel. Papežem Piem VI. byl jmenován titulárním biskupem kanejským a stal se generálním vikářem pražské arcidiecéze.
Dne 16. 10. 1801 ho císař František II. jmenoval litoměřickým biskupem, což papež Pius VII. potvrdil. Dne 30. 6. byl v litoměřické katedrále slavnostně intronizován. Jako diecézní biskup proslul pastýřskou horlivostí, silným sociálním cítěním i charitativní činností, takže záhy si vysloužil označení „otec chudých“. V roce 1808 ho císař František I. jmenoval c. a k. skutečným tajným radou. Roku 1805 přenesl kněžský seminář do větších prostor zrušeného dominikánského kláštera a roku 1810 pak do zrušené jezuitské koleje, kde existoval až do zrušení nacistickými úřady. Mezi pedagogy semináře byl přijat i Josef Jungmann, který učil češtinu, přátelské styky udržoval i s Josefem Dobrovským.
Dne 30. 11. 1814 byl biskup Chlumčanský císařem jmenován pražským arcibiskupem a odešel z litoměřické diecéze. Zemřel dne 14. 6. 1830 v Praze a byl pohřben v katedrále sv. Víta ve staré arcibiskupské kapli.

Uveřejněno: 15.9.2005     Počet přečtení: 3142
Zpět na minulou stránku