Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Hurdálek, Josef František
 
J. F. Hurdálek
9. biskup litoměřický (1815 – 1822)

Narozen dne 6. 11. 1747 v Náchodě v rodině pláteníka. V Praze studoval filozofii a teologii, stal se mistrem filozofie a svobodných umění a bakalářem teologie a v roce 1771 byl vysvěcen na kněze. Poté byl ustaven prefektem kněžského semináře v Hradci Králové, v roce 1775 byl povolán do Vídně za prefekta Therezianea, ústavu pro vzdělávání šlechticů. V roce 1785 přijal místo rektora generálního semináře v Praze, kde setrval až do jeho zrušení v roce 1790.
Dne 17. 6. 1815 byl panovníkem jmenován litoměřickým biskupem, což dne 18. 12. 1815 papež Pius VII. potvrdil. Konsekrován byl v Praze a v Litoměřicích dne 19. 3. 1816 intronizován. České národnostní a osvícenské kruhy jeho povýšení uvítaly s nadšením. Jako biskup se zaměřil na zvýšení úrovně výchovy kléru, postaral se o rozšíření seminární knihovny.
Z důvodu stáří a nemoci rezignoval na biskupský úřad dne 27. 2. 1822, odstěhoval se do Prahy, kde 27. 12.1 833 zemřel. Pohřben byl na malostranském hřbitově, roku 1890 byly jeho ostatky převezeny do rodného Náchoda.

Uveřejněno: 16.9.2005     Počet přečtení: 2331
Zpět na minulou stránku