Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Milde, Vincenc Eduard
 
V. E. Milde
10. biskup litoměřický (1823 – 1832)
Arcibiskup vídeňský (1832 – 1853)


Narozen dne 11. 5. 1777 v Brně v rodině knihaře. Studoval filozofii v Olomouci a ve Vídni, kde v roce 1798 dokončil i svá teologická studia. Pak působil jako prefekt a korepetitor v semináři a jako katecheta. Na kněze byl vysvěcen ve Vídni až dne 9. 3. 1800, kdy dosáhl předepsaného kanonického věku. Poté kaplanem, od roku 1804 učil náboženství na vídeňské reálce a na akademii výtvarných umění.
V roce 1805 byl jmenován dvorním kaplanem a císař, který si ho cenil pro znalosti orientálních jazyků a pedagogiky, ho jmenoval profesorem nově zřízené stolice pedagogiky na vídeňské univerzitě. V roce 1811 vydal tiskem první svazek své „Učebnice všeobecného vychovatelství“. Císař ho dne 17. 11. 1814 jmenoval čestným kanovníkem u sv.Štěpána ve Vídni, záhy byl jmenován i děkanem a školským inspektorem v Krems na Dunaji.
Po rezignaci litoměřického biskupa Hurdálka jmenoval císař Mildeho dne 16. 1. 1823 jeho nástupcem a dne 6. 5. byl papežem Piem VII. v Římě potvrzen. Konsekrován byl dne 13. 7. 1823 a dne 28. 9. byl v Litoměřicích intronizován. Jako biskup věnoval pozornost hlavně semináři, který bylo nutné stabilizovat. Dal opravit katedrálu i rezidenci.
Odešel do Vídně, kde byl jmenován vídeňským arcibiskupem a papež Řehoř XVI. dne 24. 2. 1832 jmenování potvrdil. Zemřel ve Vídni dne 14. 3. 1853, ve své závěti odkázal litoměřickému alumnátu 10 000 zlatých, dalších 1 200 určil pro chudinu diecéze a litoměřické katedrále věnoval symbolicky své srdce. To bylo vloženo do stříbrné schránky a dne 5. 4. 1853 slavnostně umístěno do pilíře katedrály u oltáře Panny Marie Bolestné.

Uveřejněno: 17.9.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku