Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Vahala, Augustin Pavel
 
A. P. Vahala
12. biskup litoměřický (1866 – 1877)

Narozen dne 23. 1. 1802 v Palačově u Starého Jičína. Studoval v Olomouci, pak přešel do kněžského konviktu ve Vídni, kam byli přijímáni nejschopnější kandidáti kněžství z celé habsburské monarchie. Ve Vídni byl také 22. 9. 1827 vysvěcen na kněze.
Nejprve kaplanoval v Hranicích a poté byl povolán arcibiskupem do Olomouce na místo ceremoniáře a sekretáře. Později byl jmenován i skutečným konzistorním radou a čestným kanovníkem kolegiální kapituly. Do duchovní správy se zapojil v roce 1842, kdy se stal farářem v Mohelnici, brzy byl jmenován děkanem, pak vikářem arciproboštem a posléze školním dozorcem mohelnického okresu. Účastnil se mnohých významných církevních konferencí a za své úspěchy a zásluhy v pastoraci byl jmenován papežským tajným komořím a stal se nositelem Rytířského kříže řádu Františka Josefa.
Dne 16. 9. 1865 byl Vahala jmenován císařem Františkem Josefem I. litoměřickým biskupem, papežem Piem IX. poté dne 8. 1. 1866 potvrzen a dne 8. 4. 1866 v katedrále sv. Václava v Olomouci konsekrován. Dne 14. 4. téhož roku přijel do Roudnice nad Labem, kde byl ve své diecézi slavnostně uvítán. Odtud odjel lodí do Litoměřic, kde byl dne 15. 4. intronizován. Ještě ten den dal podnět ke zřízení vahalovské nadace pro diecézní ústav hluchoněmých. Jeho nástup byl silně poznamenán prusko-rakouskou válkou a jejími důsledky. Jako biskup byl poslancem českého zemského sněmu. Osobně se zúčastnil zasedání I. vatikánského koncilu, za jeho nepřítomnosti řídil diecézi generální vikář kanovník Josef Ackermann.
Biskup Vahala byl národnostně spravedlivý ordinář. Zemřel ve své rezidenci dne 10. 9. 1877 a pohřben byl na litoměřickém hřbitově. Srdce biskupa Vahaly bylo uloženo do schránky a zasazeno do jednoho z pilířů katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích.

Uveřejněno: 19.9.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku