Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Frind, Antonín Ludvík
 
A. L. Frind13. biskup litoměřický (1879 – 1881)

Narozen dne 9. 10. 1823 v Lipové u Šluknova v rolnické rodině. Jeho synovec Václav Antonín Frind se stal světicím biskupem pražským a další jeho příbuzný Jakob Frint (psáno s „t“) se stal biskupem v rakouském St.Pölten. Studoval v Praze filozofii, do semináře se vrátil do Litoměřic, kde byl dne 16. 7. 1847 vysvěcen na kněze. V pastoraci působil nejprve jako kaplan ve Varnsdorfu, poté se stal katechetou na litoměřickém gymnáziu a později i profesorem dějepisu a zeměpisu. Roku 1857 vyšla v Litoměřicích jeho modlitební kniha pro studující, která se dočkala trojího vydání, naposled roku 1877.
V roce 1859 byl jmenován ředitelem gymnázia v Chebu, kde začal vydávat i své nejvýznamnější dílo o českých církevních dějinách, které vyšlo v rozmezí let 1864 – 1878 ve čtyřech svazcích. Vydal také knížku „Stručné dějiny biskupů litoměřických“. Již jako renomovaný historik byl v roce 1869 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, kde se stal roku 1874 kapitulním archivářem a bibliotekářem. Kapitulní archiv uspořádal a přestěhoval do vhodnějších prostor na Hradčanském náměstí.
Za své zásluhy v oboru vychovatelském a vědeckém obdržel rytířský kříž řádu Františka Josefa a dne 4. 12. 1872 byl zvolen mimořádným členem České královské společnosti nauk. Vydal dějiny pražských biskupů a arcibiskupů a také komentář ke Zjevení sv. Jana podle rukopisu v kapitulní knihovně, kde byly poprvé v Čechách použity fototypické obrazy. V roce 1874 vydal pamětní knihu k 900. výročí vzniku pražské diecéze a nové zpracování životopisu jeho oblíbeného světce sv. Jana Nepomuckého
Po smrti litoměřického biskupa Vahaly následovala jeden a půl roku dlouhá sedisvakance, způsobená snad chystanou, ale neuskutečněnou úpravou hranic diecézí. Dne 25. 4. 1879 jej císař František Josef I. jmenuje sídelním biskupem v Litoměřicích a papež Lev XIII. jej potvrdil. Konsekrován byl ve svatovítské katedrále v Praze a dne 22. 6. 1879 byl v litoměřické katedrále slavnostně intronizován. Povinnosti biskupského úřadu přerušily jeho historické práce.
Zemřel dne 28. 10. 1881 a o tři dny později byl pohřben do biskupské hrobky na litoměřickém hřbitově. Jeho srdce bylo vloženo do schránky a zazděno do pilíře katedrály.

Uveřejněno: 21.9.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku