Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Schöbel, Emanuel Jan Křtitel, O.Cr., ThDr.
 
E. J. K. Schöbel14. biskup litoměřický (1882 – 1909)

Narozen dne 12. 2. 1824 v Radvanicích v německé mlynářské rodině. Studoval v Praze filozofii a teologii a vstoupil do rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1848 byl vysvěcen na kněze a v roce 1852 promován na doktora teologie.
Stal se suplujícím profesorem biblického studia na Karlově univerzitě, působil jako katecheta a profesor na vyšší obchodní škole v Praze. V roce 1860 vydal čtyři svazky „Učebnice náboženství pro vyspělou mládež“ a později i věrouku, mravouku a církevní dějiny. Dne 23. 1. 1879 byl řádovou generální kapitulou zvolen 41. generálem a velmistrem řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Dne 30. 4. 1882 jej císař jmenoval litoměřickým biskupem a papež Pius IX. toto jmenování potvrdil a 6. 8. téhož roku byl v katedrále sv. Víta konsekrován. V litoměřické katedrále byl intronizován dne 15. 8. 1882.
Jako biskup zůstal národnostně i politicky nestranný a zaměřil se na řešení sociálních otázek diecézanů a svou pozornost také věnoval kněžskému semináři a přípravce v Bohosudově. K přednáškám a později i jako rektora semináře povolal do Litoměřic libereckého kaplana dr. Františka Kordače, pozdějšího pražského arcibiskupa. V mimořádné úctě choval diecézní mariánská poutní místa, zejména Filipov a Bohosudov. Dne 11. 10. 1885 vysvětil ve Filipově nový chrám Panny Marie Pomocnice a osobně požádal generála redemptoristů, aby se tato kongregace ujala tohoto nového poutního místa. Za jeho episkopátu byla stavitelem Fr. Sanderem dokončena (1883 – 1889) stavba nové vysoké reprezentativní věže katedrály sv. Štěpána podle plánů architekta Jindřicha svobodného pána Ferstela. Na počátku 20. století dal ve svém biskupském zámku ve Stvolínkách zřídit letovisko pro chudé děti, které sám biskup financoval. Byl asistentem papežského trůnu a palatine, císařským skutečným radou, nositelem velkokříže řádu Františka Josefa.
Ve stáří již nebyl schopen vykonávat biskupské funkce, a tak biřmování za něho uděloval pražský světicí biskup Frind. Biskup Schöbel zemřel dne 28. 11. 1909 a byl pohřben v biskupské hrobce na litoměřickém hřbitově. Jeho srdce bylo vloženo do stříbrné schránky a zasazeno do pilíře katedrály.

Uveřejněno: 22.9.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku