Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Gross, Josef, ThDr.h.c.
 
J. Gross
15. biskup litoměřický (1910 – 1931)

Narozen dne 10. 10. 1866 v Přimdě jako syn starosty. Po maturitě na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích byl jako premiant, který se rozhodl pro kněžskou dráhu, představen tehdejšímu českobudějovickému biskupovi hraběti Schönbornovi. Ten mu navrhl, aby šel studovat do právě založené české koleje v Římě. Ze zdravotních důvodů z jeho cesty sešlo, a tak vystudoval v Praze. Zajímal se o sociální, národohospodářské a politické otázky a dne 4. 7. 1889 byl vysvěcen na kněze. V letech 1889–1910 působil v pastoraci v Sokolově, posléze jako arciděkan. Veškerou svou energii věnoval boji proti hnutí „Pryč od Říma“ (Los von Rom) a jeho angažovanost přesáhla nejenom hranice jeho farnosti, ale i diecéze.
Dne 18. 3. 1910 byl jmenován císařem litoměřickým biskupem a papež Pius X. toto jmenování potvrdil. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Víta a v litoměřické katedrále byl intronizován dne 5. 6. 1910. Jako biskup zahájil opravy katedrály, kde vedle celkové rekonstrukce dal vybudovat nové klenutí, roku 1912 rozšířil učiliště v Bohosudově, v roce 1925 uspořádal mariánský kongres s mezinárodní účastí a permanentní péči věnoval litoměřickému semináři. Pozornost upoutal svými vystoupeními na 23. eucharistickém kongresu ve Vídni (1912) a na sjezdu katolíků v Linci (1913). Biskup Gross několikrát navštívil Řím, a to v letech 1913, 1923, 1925 a 1928. Byl znám i svými rozsáhlými styky s významnými osobnostmi starého mocnářství. V roce 1917 byl povolán do panské sněmovny a k říšské radě ve Vídni a byl jmenován císařským skutečným tajným radou.
K nově vzniklému československému státu zaujal velmi opatrný postoj a sám nikdy veřejně nevystoupil, což mu umožnilo uchovat si biskupský stolec. Měl problémy s vizitací českých farností, a proto byl jmenován jeho světicím biskupem Antonín Čech. Velké ztráty doznala litoměřická diecéze po založení československé církve (1920), kdy odpadlo od katolické církve 47 kněží a tisíce věřících. Za jeho episkopátu byly tři významné diecézní chrámy povýšeny na baziliku minor (Filipov, Česká Lípa – chrám všech svatých a Bohosudov) a v roce 1926 proběhl v Litoměřicích významný 4. mezinárodní misijní kongres.
Zemřel 20. 1. 1931 a o čtyři dny později byl pohřben do biskupské hrobky na litoměřickém hřbitově. Po jeho smrti řídil diecézi necelý rok kapitulní vikář Msgre ThDr. Adolf Šeblický.

Uveřejněno: 23.9.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku