Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Koukl, Josef, ThDr.
 
J. Koukl
18. biskup litoměřický (1989 – 2003)

Narozen v Brně dne 8. 11. 1926, studoval na teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na kněze byl vysvěcen 23. 4. 1950. Krátce kaplanoval v Sokolově, potom nastoupil základní vojenskou službu, kterou absolvoval v oddílech PTP. Stal se vikářem u sv. Víta, adminstrátorem ve Stodůlkách u Prahy, posléze přešel do Kladrub u Stříbra a současně od roku 1969 byl vikářem okresu Tachov. V letech 1970 – 1975 působil jako spirituál litoměřického semináře. Dne 5. 3. 1974 byl promován na doktora teologie. Na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích přednášel morální teologii, a to od roku 1975 až do roku 1989. Současně byl farářem ve Velemíně u Lovosic a v letech 1987 – 1989 kanovníkem kapituly Všech svatých na Pražském hradě.
Litoměřickým biskupem byl jmenován papežem Janem Pavlem II. dne 26. 7. 1989 a dne 27. 8. téhož roku přijal v litoměřické katedrále biskupské svěcení, zároveň byl i slavnostně intronizován. V rámci české biskupské konference se stal předsedou komise biblické a předsedou subkomise pro romské obyvatelstvo.
Biskup Josef Koukl spravoval diecézi do jmenování nástupce (24. 12. 2003) jako sídelní biskup. Jako emeritní biskup zůstává nadále v Litoměřicích a mimo jiné je pověřen funkcí biskupského vikáře litoměřické diecéze pro styk se zahraničím.

Uveřejněno: 26.9.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku