Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Komunita svaté Zdislavy pro léčbu narkomanů Cenacolo Žibřidice
 
Dne 19.9.1996 byla uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu fary, kostela a přilehlých pozemků v Žibřidicích v libereckém vikariátu.
Jedná se o státem chráněnou památku v barokním stylu s prvky renesance, kterou jsme se zavázali uvést do původního stavu. Značnou část z několikamiliónových nákladů na opravu poskytuje práce narkomanů, pro něž je součástí léčebné kúry.
Komunita pracuje podle osvědčeného způsobu léčby sestry Elvíry Petrozziové. Ta založila již 31 domů po celém světě, kde se léčí přes 1000 narkomanů a úspěšnost léčby je mezi 70 a 80 %.
Naše komunita je čistě mužská, odevzdaná zcela do rukou Božích. Působí v Žibřidicích již šestý rok a žije pouze z prozřetelnosti Boží a z darů z kostelních sbírek.
Léčba spočívá v nalezení harmonie mezi prací, modlitbou, postem a účastí na mši svaté. Léčba je bezplatná, délka dle dohody, minimálně však jeden rok. Léčený pracuje bez nároku na odměnu, dobrovolně se účastní všech prací. Ve vedení komunity není nikdo za svoji práci placen. Mimo stavební práce se zabývá Komunita chovem domácího zvířectva, pěstováním zeleniny a květin do farní kaple. Jedenkrát týdně je zde sloužena mše svatá.


Administrátor: Jiří Jakl
Františka Šimáčka 6
148 00 Praha 4

Duchovní správa:
Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí

Litoměřice 7.11.2001
Litoměřické biskupství potvrzuje, že Komunita – Cenacolo svaté Zdislavy v Žibřidicích, která sídlí a vlastní prací opravuje tamní faru, koná velmi záslužnou práci… Veškeré prostředky od dárců jsou řádně kontrolovány a nehrozí jejich zneužití. Pravidelně tam dochází kněz z Jablonného v Podještědí ke mši svaté a k duchovním rozhovorům.
mons. Josef Koukl

Uveřejněno: 2.1.2003     Počet přečtení: 3113
Zpět na minulou stránku