Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Biskupové - Posád, Pavel, Mgr.
 
P. Posád19. biskup litoměřický (2004 – )

Narozen v Budkově u Třebíče dne 28. 6. 1953. Studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě se sídlem v Litoměřicích a dne 26. 6. 1977 byl vysvěcen na kněze.
Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejprve v Pozořicích, potom v Brně-Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích u Hodonína, po dvou letech byl na zásah státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnovec. V roce 1. 8. 1990 se stal farářem u sv. Tomáše v Brně a po třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského semináře. Kromě výchovy bohoslovců se věnoval trvalé formaci kněží a stálých jáhnů brněnské diecéze. Vedl duchovní cvičení laiků, byl členem kněžské rady a členem komise ČBK pro kněžstvo.
V semináři působil až do svého jmenování litoměřickým biskupem dne 24. 12. 2003. Vysvěcen a intronizován byl v litoměřické katedrále dne 28. února 2004.

Uveřejněno: 27.9.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku