Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Za poznáním - Ať žijí rubriky!
 
PožehnáníV předposledním díle našeho miniseriálu o liturgii mše svaté jsme se dostali skoro až na samotný závěr eucharistické slavnosti. Čekají nás pouze tzv. závěrečné obřady, ale i zde bude jistě velmi dobré se zamyslet nejen nad posledními okamžiky mše svaté, nýbrž i nad některými dalšími možnostmi zakončení bohoslužby. Vše má svůj řád, ale také krásu.

Když shromáždění věřících společně proneslo Amen, kterým byla stvrzena modlitba po přijímání, je možné zde, pokud je třeba, zařadit různá oznámení pro věřící. Většinou se tak děje při nedělních bohoslužbách, kdy se oznamují svátky v týdnu, aktivity ve farnostech, případně ohlášky snoubenců před plánovaným uzavřením sňatku. Jistě by neměly být dlouhé, nýbrž stručné a přehledné, neboť se často jedná o více informací, a proto si je není snadné všechny přesně zapamatovat.

Požehnání
Po těchto oznámeních pak celebrant udílí všem požehnání. Po pozdravu Pán s vámi a následné odpovědi lidu dělá nad lidem znamení kříže a pronáší při tom známá slova: Požehnej vás…
V některých dnech a při některých příležitostech se vkládá podle rubrik slavnostnější formule anebo žehnací modlitba. Na Popeleční středu a o nedělích postních je tato forma dokonce předepsána. Většinou se jedná o tři prosby o požehnání, na které se odpovídá společným Amen. Před tímto požehnáním jáhen nebo sám kněz všechny vyzve: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Tato forma by měla být používána zvláště v mimořádné dny jako jsou slavnosti nebo udílení svátostí apod.
Pokud udílí požehnání biskup, i to má svá pravidla.

Jedno zvláštní požehnání
Jedná se o tzv. apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky, které biskup ve své diecézi udílí v neděli Zmrtvýchvstání a ve dvou dalších dnech v roce podle vlastního rozhodnutí. Při úvodu k úkonu kajícnosti biskup upozorní věřící na tuto skutečnost, úkon kajícnosti se zakončí zvláštním textem. Před vlastním požehnáním jáhen ohlásí požehnání a biskup jej následně udělí slovy: Na přímluvu svatých apoštolů Petra a Pavla požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Propuštění
Po požehnání jáhen nebo celebrant propustí lid slovy: Jděte ve jménu Páně. Všichni odpoví Bohu díky. O Velikonocích (po celý oktáv) a na svatodušní svátky se přidává dvojí Aleluja.
Potom kněz uctí oltář políbením a podobným způsobem jako při příchodu odchází spolu s přisluhujícími.
Pokud ale následuje nějaký další liturgický úkon, závěrečné obřady se vynechávají (tj. pozdrav, požehnání a propuštění). Je však vhodné nějakým přiměřeným způsobem tuto skutečnost komentovat, případně objasnit strukturu dalšího liturgického obřadu. V našich krajinách se jedná většinou buď o eucharistickou adoraci (např. na první pátek v měsíci), nebo o obřad posledního rozloučení při pohřbu. V těchto případech by ale kněz měl (není to povinné) odložit mešní roucho (ornát) a používat pluviál příslušné barvy.
Při závěrečném odchodu kněze se zpívá vhodný zpěv.

Poznámka na závěr (bohoslužby)
Ještě se možná nabízí otázka, zdali je vhodné konat další modlitby po mši svaté. Po ukončení zpěvu by měli věřící zůstat v tichém díkuvzdání za milosti, které obdrželi skrze mši svatou, zvláště pak za možnost svatého přijímání. Pius XII. v encyklice Mediator Dei z roku 1947 velmi doporučuje takto využít čas po Eucharistii. Možná je ale problémem zvyk různých modliteb. Papež Lev XIII. po tiché mši svaté některé přikázal. V dnešní době je ale určitě pro mnohé lepší zůstat v tiché modlitbě. V některých kostelech se za desetiletí nakupilo již tolik modliteb, že to může návštěvníkům připadat ne zcela vhodné. V díkuvzdání by měla být respektována svoboda každého a také jeho dispozice a osobní zbožnost. Ne všem může vyhovovat hlasité pronášení modliteb, jejichž jazyk se dnes stává těžko srozumitelným. Proto je opravdu lepší zůstat v tichosti a nechat promlouvat k sobě Ježíše Krista.

Uveřejněno: 14.12.2005     Počet přečtení: 32767
Zpět na minulou stránku