Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rozhovory - Zdislava je tady 10 let!
Jan Macek
P. Antonín BratršovskýA není sama. V jablonecké farnosti vznikají vedle našeho diecézního časopisu ještě časopisy pro ministranty a pro dívky z celé České republiky. Otce Antonína Bratršovského se ptáme na jejich minulost i budoucnost.

Jak začala dnešní bohatá vydavatelská činnost v Jablonci?
V devadesátých letech jsme v naší jablonecké farnosti začali vydávat časopis s názvem Farní dopis. Jeho šéfredaktorem byl tehdy pastorační asistent Luboš Růta. Uvědomil jsem si, že má schopnosti na to, aby mohl redigovat něco většího, totiž diecézní časopis. Začal vycházet pod jménem Zdislava, a i když se jeho redakční kolektiv několikrát obměnil, troufnu si tvrdit, že je stále lepší.
Z velice skromných počátků vyrostl ministrantský časopis Tarsicius, který v nejnovějším čísle chystá svým čtenářům další z řady milých překvapení. A nejnovější počin, časopis o dívčím světe IN!, se má také k světu a roste jeho kvalita i počet stran. Oba dva časopisy fungují bez reklamy a důvěřujeme, že Bůh se prostřednictvím čtenářů a dobrodinců postará o dobré dílo.

Proč si myslíte, že se tolik aktivit shromažďuje právě v Jablonci?
To má dva hlavní důvody. První je, že naše fara, která byla postavena před pětasedmdesáti lety, má tolik prostorů a možností, že může poskytnout pro administraci a redakci časopisů dost prostoru. Druhý důvod spočívá v tom, že v našem obvodu je dost mladých a schopných spolupracovníků a spolupracovnic ze společenství mládeže. Jedni se učí od druhých, jdou nejprve v jejich šlépějích, inspirují se jejich prací a postupně začínají kráčet vlastní cestou.

A proč takové dílo nevzniklo někde na Moravě, kde jsou podmínky jistě ještě mnohem lepší?
Určitě tam jsou třeba lépe vybavené fary, ale pokud se týká lidské stránky, tak si dovolím tvrdit, že ti naši mladí, kterých není málo, opravdu postupně dorůstali a měli na to, aby se mohli věnovat této záslužné činnosti pro mládež.

Pokud byste mohl „mávnutím kouzelného proutku“ vytvořit ještě nějaký časopis, komu by byl určen?
To jste mě zaskočil, ale myslím, že bychom potřebovali (a určitě se pokusy někde v republice dějí) časopis pro mladé rodiny. Tak jako důvěřuji v IN!, že dívkám pomůže prožít krásné mládí a ony budou základem krásných rodin, které jsou předpokladem každé dobře se vyvíjející společnosti, stejně tak si myslím, že je třeba také pamatovat na mladé rodiny. Především v moravských diecézích jich jsou desetitisíce. A ony by si zasluhovaly, aby také měly svůj „stavovský časopis“, který by měl široký dosah.
Pro mě je nejradostnější zjištění, že v naší, pohraniční diecézi, které se říká kamenolom, vzniká tolik aktivit – a tím nemyslím jen na časopisy. Je to doklad, že u nás postupně církev mládne, a to nejenom od mládeže, ale také od mladých křesťanských rodin, tedy už střední generace, velká naděje této diecéze. Určitě to není jen v naší diecézi, ale ve všech, takže jakýkoli pesimismus ohledně budoucnosti církve u nás není na místě.

Ptal se Jan Macek

Uveřejněno: 12.1.2006     Počet přečtení: 14339
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku