Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Dva Tomášové
Milada Veselková
Městečko Třebenice bude dlouho v mysli mnoha lidí spojeno se vzpomínkou na faráře P. Ladislava Kubíčka, který byl zavražděn 11. září 2004. Po jeho smrti nastoupil do Třebenic jako kaplan P. Tomáš, který byl v září 2005 jmenován pro tuto farnost farářem.
Přibližně ve stejnou dobu podařilo se zastupitelům města zřídit pro Třebenice městskou policii, neboť ve městě stále panoval neklid, strach a obavy o život a majetek občanů. Shodou okolností se nový městský policista jmenuje také Tomáš. Tak se jeden Tomáš stará o duchovní život třebenických občanů, druhý má zase na starosti jejich majetek a bezpečnost tělesnou. Zanedlouho se společně setkali u oltáře, jeden jako celebrant a druhý jako ministrant. Velkým zážitkem pro oba, ale i pro návštěvníky byla půlnoční mše svatá, která proběhla důstojně, v klidu a nerušeně. Strážníkova přítomnost nejen jako záruka bezpečnosti, ale i jako asistenta kněze u oltáře byla pro všechny symbolem klidu a veřejnost na tuto skutečnost pozitivně reagovala. Kněz Tomáš zase byl symbolem duchovní bezpečnosti, radosti a jistoty a byl zárukou, že farníci nezůstali osamoceni.
Velkým zážitkem a překvapením pro všechny bylo, když v neděli, kdy se připomínal Křest Páně, byl městský policista Tomáš pokřtěn a současně přistoupil k prvnímu svatému přijímání.
Byl to dar P. Kubíčka za modlitby všech, kteří na něho pamatují a kteří na něho nezapomněli ani v prvních lednových dnech, kdy jsme si připomínali jeho osmdesáté narozeniny? Otec Kubíček dobře ví, co jeho farnost potřebuje!

Uveřejněno: 23.2.2006     Počet přečtení: 925
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku