Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Tři králové věcně i duchovně
 
Tři králové, které slavíme, byli vlastně mágové, jak se píše v řeckém evangeliu sv. Matouše. Mágové existovali v Persii, na Východ od Izraele. Zabývali se obecně hvězdami, astrologií, filosofií. Nevíme ani, jestli byli tři nebo jen dva, nebo jestli jich bylo více. Na tři Mágy, mudrce či krále odkazují jejich tři dary: zlato, kadidlo, myrha.
Zlato – symbol královské důstojnosti a moci
Kadidlo – symbol božské podstaty, kult bohopocty
Myrha – olej – symbol utrpení

Ona hvězda, která je tolik zaujala a za kterou dlouho putovali, byla konjunkcí dvou hvězd – Jupitera a Saturna. V současnosti vědci stanovili pomocí počítače v jaké poloze tyto dvě planety byly na oběžné dráze okolo slunce a bylo též sledováno, po jaké dráze asi mohli putovat oni mudrci a že se jim skutečně hvězda na nějakou dobu mohla ztratit z očí. Také jsem viděl imitaci na obrazovce, v jaké poloze a jak intenzivně asi zářila hvězda nad Betlémem.
Tento jev byl nepřehlédnutelný všem obyvatelům Blízkého Východu. Je psáno u proroka Izaiáše: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo“.
V Prologu svatého Jana čteme: „Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět.“
V historii bylo ovšem více hvězd, které si činily nárok na následování. Nejvíce nás oslnila a zároveň oslepila hvězda komunismu, která si nárokovala dobýt celý svět. Dobýt celý svět pro ideu absolutní rovnosti a absolutního kolektivismu a ráje bez Boha. Zbytky tohoto smýšlení v naší společnosti stále přetrvávají. Plodem tohoto smýšlení je nostalgie a závist vůči všem. Komunismus se marně snažil ve svém materialistickém smýšlení nastolit pozemský ráj. Věčně jsme měli nedostatek nějaké základní potraviny, věčně jsme stáli na něco fronty.
Cíl komunismu, mít hojnost všeho hmotného a tak si zajistit štěstí, tento pozemský cíl se mnohem lépe podařilo naplnit hvězdě americkému konzumismu.
Ten se jako životní styl a světový názor úspěšně vyváží nejen do Evropy, ale i do přísných islámských zemí.
Zdá se, že si konzumní styl získává stále více příznivců.
Je vícero hvězd, které se snaží získat naši pozornost, je vícero hvězd které vybízí k následování. Ale jen jedna je hvězda, která nám může dát spásu a život u Boha. Je to Ježíš Kristus; který řekl „já jsem světlo světa“, „kdo mě následuje nebude chodit ve tmě.“
Za tímto světlem pojďme a jej následujme!
Cesta není jednoduchá, jako tři králové čelili úskalím dlouhé cesty, nebezpečí od pouštních kmenů a konečně i nebezpečí od krále Heroda, tak s takovými těžkostmi musíme počítat i my. Ale když králové spatřili nad Betlémem znovu onu hvězdu, je psáno že se „zaradovali nevýslovnou radostí, vešli do domu a Ježíši se poklonili“. To je obraz našeho budoucího setkání se s Ježíšem v nebeském království.
Tam dosud jen putujeme, vedení Ježíšovou hvězdou – totiž Písmem svatým a církví, kterou Ježíš založil. Tři králové jsou nám vzorem ve vytrvalosti. Ukázali nám, že má smysl vytrvat v cestě následování hvězdy – i když se nám zdá, že se na okamžik úplně ztratila, nebo když se setkáme s lidmi nepřátelskými této hvězdě – jako byl třeba Herodes. Konečné setkání s touto zářivou hvězdou nám vše vynahradí!

Uveřejněno: 28.2.2006     Počet přečtení: 831
Zpět na minulou stránku