Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Mateřská dovolená a zdravé sebevědomí – jde to vůbec?
Margita Šantavá
Po dvanácti letech na mateřské dovolené jsem se po dohodě s manželem rozhodla pokusit se najít zaměstnání. Velmi jsem se těšila, jak se mi rozšíří obzor daleko za hranice mé rodiny. V mysli jsem si sumírovala, co poutavého o sobě budu zaměstnavateli vyprávět, co že dobrodružného, nevšedního a okouzlujícího jsem za těch 12 let v domácnosti prožila.

Ať jsem přemýšlela jak jsem přemýšlela, v mé hlavě převažovaly spíše informace tohoto typu: „…chutná ti dnes ta polívčička? …nestrkej tam ty ručičky, …máš kapesník? …kluci, už se neperte, namalujeme tatínkovi obrázek k svátku, …necucej ty pastelky, …zase kakat?…“ není to snad příběh i z vašeho života?
Nakonec se mi po několika letech podařilo najít práci, která je zároveň i mým koníčkem. Pracuji v Centru pro rodinu.
Díky kontaktům a pomoci ostatních center pro rodinu v republice jsem měla možnost seznámit se se dvěma Rakušankami, které pracují se ženami, jež by rády po mateřské dovolené nastoupily do zaměstnání. Dlouho tuto problematiku studovaly v rakouských podmínkách, až světlo světa spatřil seminář, který má v Rakousku veliký ohlas u žen, které jej absolvovaly, a je akreditován ministerstvem pro rodinu ve Vídni.
Cílem kurzu je připravit ženy na MD na vstup do zaměstnání. Každá účastnice se ujistí v poznání, že se i během MD rozvíjí a získává důležité schopnosti, dovednosti, které může dobře uplatnit i v zaměstnání. V žádném případě by odpověď na otázku, jakou má předchozí praxi, neměla znít: „Byla jsem doma, žádnou praxi nemám“.
Jedním z nejdůležitějších cílů kurzu je získat zpět (nebo si potvrdit) zdravé vlastní sebevědomí. Během tohoto kurzu budete mít možnost připravit se jak na vstupní pohovor, tak pozitivně reflektovat vlastní sebehodnocení. Vlastním cílem semináře proto není jen pouhá příprava na trh práce, ale nabídka pomoci udělat svobodnou volbu své další životní cesty.
Společně s ostatními centry pro rodinu v České republice připravujeme stejný seminář i ve svých centrech. První seminář by se měl za podpory fondů z Evropské unie rozběhnout v Litoměřicích v jarních měsících. V dalších číslech tohoto časopisu se dozvíte konkrétnější informace ke konání semináře.
Milé a krásné ženy na mateřské dovolené, velmi se těšíme na setkání s vámi a do adventních dní přejeme vše dobré.

Iva Růžičková, Margita Šantavá, Centrum pro rodinu, dcpr.ltm@tiscali.cz

Uveřejněno: 3.3.2006     Počet přečtení: 934
Zpět na minulou stránku