Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Klášter Osek v roce 2005
 
Kláštěr v OsekuTaké v roce 2005 byl osecký klášter opět cílem nesčetných lidí. Někdy byl velký dům skoro malý pro tak velký počet hostů. Bylo tu 1 700 osob ve skupinách – mimoto přicházelo mnoho jednotlivců. Mohli jsme napočítat 7 500 přenocování!

Salesiáni, kteří požehnaně působí v Teplicích, přišli častěji s mnoha mladistvými o víkendech, ale také k meditacím kněží. Stále se zvětšuje počet motorkářů, kteří se zúčastní na pouti po Nanebevstoupení Páně. Letos jich přijelo přes 50. Jubilejní setkání českého i německého spolku přátel kláštera se konalo o svatodušních svátcích. Dvě velké skupiny rodin přišly z Prahy na rodinné exercicie. Jako už několik let byli v klášteře opět postižení z Brna se svými opatrovníky na prázdninách. Skauti z Berlína stanovali v zahradách. Žáci z německého Annabergu přišli několikrát na brigádu k obnově klášterních zahrad a na sklizeň ovoce, které také zpracovali.
Chórovou modlitbu se pravidelně modlí opat Bernhard, o prázdninách s fráterem Charbelem. K nešporám a především ke kompletáři také rádi přicházejí hosté.
V klášterních zahradách se započalo s obnovou vodního systému. Práce jsou podpořeny Německou nadací životního prostředí. Účastnili se i čeští a němečtí mladiství z Litvínova a Freibergu.
V klášteře našlo 18 bezdomovců svůj domov. Je i nadále velmi těžké tyto muže přivést k společnému životu. Bohužel zemřel začátkem října náš oblát Viktor Chrapko, který se radostně angažoval pro potřeby bezdomovců. RIP!
Milí přátelé! V radosti nad narozením Ježíše – ve vděčnosti za jeho vykupitelský čin na kříži – chceme společně spěchat k našemu cíli – Ježíši v ráji. Jak řekl sv. Pavel: „Cíl mám před očima a ženu se vstříc vítězné ceně.“

Uveřejněno: 25.2.2006     Počet přečtení: 886
Zpět na minulou stránku