Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích oslaví výročí
Pavel Česal
Hospic sv. ŠtěpánaPočátkem února oslavíme v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích malé výročí. Dne 2. února 2001, tedy před pěti lety, byly slavnostně otevřeny brány hospice. Pochopitelně, že za takové období se událo spousta okamžiků a událostí, které všechny, kdo v hospici pracují svým způsobem oslovily, ale třeba i poznamenaly. To stejné lze říci i o příbuzných našich pacientů, kteří mohli v našem hospici spolu se svými blízkými strávit poslední okamžiky jejich života, doprovázet je, být jim nablízku.

Co je náš hospic zač?
Hospic sv. Štěpána je nestání neziskové zařízení, jehož zřizovatelem je Sdružení pro hospic Litoměřice. Sdružení vzniklo již v rove 1997 a v současné době má na 60 členů. Klienty hospice jsou převážně nevyléčitelně nemocní pacienti převážně s nádorovým onemocněním v konečném stádiu svého života, kteří již nemohou, nebo odmítli podstoupit radikální způsob léčby. Jedná se o klienty, u kterých pominul důvod být na akutním lůžku v nemocničním zařízení, ale kteří z různých důvodů nemohou být nadále doma, ve svém rodinném prostředí, nebo ho vůbec nemají. Hospic jim nabízí žít co nejkvalitněji až do poslední chvíle a to i přes to, že jejich čas je již zpravidla nemocí ohraničen. Pobyt nemocného v hospici není dlouhodobý, hospic není zařízení pro dlouhodobou péči, ale pro péči krátkodobou, v poslední fázi života.
Klientům garantujeme, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstanou osamoceni.

Jak sloužíme?
Našim nemocným pomáháme především zvládnout bolest a další nepříznivé znaky choroby. Rovněž jim nabízíme komplexní ošetřovatelskou, zdravotní a duchovní péči, pravdivé a přátelské prostředí. K tolik potřebnému soukromí jsou v hospici jednolůžkové pokoje, na kterých je přistýlka pro doprovázejícího člena rodiny nebo jiného blízkého. Návštěvy nemocných umožňujeme 24 hodin denně. Ke klientovi přistupujeme jako k neopakovatelné lidské bytosti se všemi potřebami které má, včetně potřeb duchovních. U věřících klientů zajišťujeme duchovní služby podle jejich přání a podle vyznání. Dále nabízíme podporu rodině klienta, ubytování rodinných příslušníků v hospici v době doprovázení a to za režijní cenu. Klienti mají zcela volný denní režim. Všechna činnost se podrobuje jejich vůli. Prostřednictvím dobrovolníků zajišťujeme našim nemocným společníky, kteří s nimi tráví část dne, imobilní pacienty vyváží do společenských prostor, do okolí hospice, na výlety do přírody a pod.
Jelikož v rámci ČR je dosud pouze deset hospiců, přijímáme klienty z celé republiky. Od roku 2001 do konce roku 2005 bylo u nás hospitalizováno 1032 klientů. Průměrná doba pobytu jednoho klienta v hospici byla 38 dní.

Naše vybavení
V hospici je 26 lůžek pro klienty, z toho 22 v jednolůžkových pokojích, dva pokoje jsou dvoulůžkové. Ve všech jednolůžkových pokojích je přistýlka pro doprovázející v případě většího počtu doprovázejících máme další lůžka v pokojících v podkroví. U každého pokoje je samostatné sociální zařízení (toaleta, umyvadlo sprcha). Ve velké koupelně je hydraulická vana se zvedacím zařízením, které umožňuje koupání imobilním klientům. V hospici jsou rovněž společenské místnosti a kaple. Všechny prostory jsou upraveny bezbariérově. Okolí hospice je bezbariérové, částečně upraveno jako park. Tak umožňuje přístup klientům do těchto veřejných prostor. Všem pacientům hospice jsou poskytovány i doprovodné služby, a to především stravování, praní prádla a žehlení. Tyto služby může využívat i doprovod. Sociální případy řešíme individuelně, máme zásadu, že finanční situace v rodině nesmí být překážkou k pobytu klienta v hospici.

Málo známá pomoc: respitní pobyt
V hospici také umožňujeme respitní pobyty klientům, o které se stará vlastní rodina, ale v mimořádných situacích tak činit nemůže (např. vlastní hospitalizace ošetřovatele, potřeba si od dlouhodobé ošetřovatelské služby odpočinout, odjet na dovolenou apod.) V těchto případech péči o nemocného převezmeme na předem sjednanou dobu. Poté se klient opět vrací zpět do domácí péče.
Aby se mohly rodiny o své nemocné blízké starat v domácím prostředí, mají možnost si z naší půjčovny zapůjčit různé pomůcky, které jim to usnadní. Jedná se především o polohovací lůžky, chodítka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, zvedáky do vany pro koupání nemocných a další pomůcky.
Součástí činnosti je i sociální poradenství, vzdělávání personálu, školení dobrovolníků a stážistů a účast v sociálním sektoru. Součástí naší činnosti je i poradna a půjčovna pomůcek pro domácí péči o imobilní a inkontinentní občany.
O nemocné v hospici se stará tým 43 zaměstnanců. Jedná se především o lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatele, sociální pracovnici, psychologa, ale i další pracovníky v doprovodných službách jako je kuchyně, prádelna, recepce a další. Profesionální pracovníky doplňují také naši dobrovolníci.

KapleDuchovní služby
Každý pacient v hospici má možnost požádat i o duchovní služby. Máme kontakty na duchovní sedmi křesťanských církví, které jsou v Litoměřicích zastoupeny. Podle přání pacienta zajistíme vždy příslušného duchovního. V hospicové kapli jsou pravidelně třikrát v týdnu katolické bohoslužby. Bohoslužby ostatních církví jsou podle jejich přání.
Za uplynulých pět let bylo v hospici uděleno 484 svátostí nemocných, 39 pacientů bylo pokřtěno a 28 pacientů přijalo svátost biřmování. Kolik pacientů slavilo svátost smíření neevidujeme.
Z katolických duchovních do hospice nejvíce docházeli P. Ladislav Kubíček, P. Martin Davídek, P. Jiří Sucharda, P. Milan Bezděk, P. Radim Valík a příležitostně i další duchovní. Měli jsme možnost několikrát v hospici přivítat i naše biskupy, a to Mons. Josefa Koukla, Mons. Pavla Posáda, Mons. Františka Lobkovice a Mons. Karla Herbsta. Každá tato setkání byla pro nás zaměstnance a naše pacienty duchovním povzbuzením.

Financování
Hospic sv. Štěpána je nestátní zdravotnické zařízení, proto je naše financování velmi složité. Rozpočet hospice na rok je 17,2 miliony Kč. Náklady na každého pacienta na každý den pobytu v hospici představují částku 2 200 Kč. Zdravotní pojišťovny pokrývají tyto náklady pouze ze 40 %. Jejich platby se stále více zpožďují. Platba pacienta za sociální služby představuje asi 8% z celkových nákladů. Zbývajících 52 %, tj. 1 145 Kč na každého pacienta na každý den musíme sehnat od dárců, z příspěvků měst a obcí a formou dotace od Krajského úřadu a podobně. Jedná se o částku ve výši 9 milionů Kč ročně. Od roku 2005 byla všem hospicům v naší republice zcela zamítnuta státní dotace. Proto jsme vděčni za každý dar v jakékoli výši.
Dary na provoz Hospice sv. Štěpána je možné předávat přímo v hospici, nebo zasílat na naše účty a to:
1002334359/0800 (Česká spořitelna)
131434474/0300 (ČSOB)
K pátému výročí hospice máme rovněž od ledna 2006 povolenu sbírku formou dárcovské SMS ve formě DMS hospicstepan odeslanou na číslo 87777, kde cena DMS je 30 Kč, z čehož hospic obdrží 27 Kč. I touto formou je nám možné pomoci.

Všem čtenářům časopisu Zdislava přeji do roku 2006 za zaměstnance Hospice sv. Štěpána hodně Božího požehnání, radosti, štěstí a pohody.

Uveřejněno: 27.2.2006     Počet přečtení: 1079
Zpět na minulou stránku