Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Oslavy Dona Boska v Teplicích
Dr. Norbert Krutský
V pátek 27. ledna 2006 se před 17. hodinou zaplnil děkanský kostel svatého Jana Křtitele v Teplicích věřícími, aby se účastnili slavnostní mše svaté k poctě zakladatele salesiánů – svatého Jana Boska.
Otec biskup Pavel přihlíží hře o svatém Václavu, kterou předvádějí děti ze Saleziánského střediska mládeže v TeplicíchBohoslužbě předsedal litoměřický biskup Mons. Pavel Posád a s ním koncelebrovali členové salesiánské komunity v Teplicích – P. Benno Beneš, P. František Pospíšil, P. Jozef Kujan, P. Ladislav Nádvorník a P. Stanislav Jonášek. Otec biskup v kázání poukázal na příklad Dona Boska, který získal velkou lásku a laskavým jednáním srdce mladých hochů z ulice a pomáhal jim poskytnutým učením a vzděláním, aby se stali platnými členy lidské společnosti a zároveň poznali, jak je miluje Bůh. Poměry tehdejší mládeže se v mnohém podobaly dnešním, i dnes se mladí toulají po ulicích a konají zlé věci. Liší se ale prostředí a způsob života dnešní doby, a tím i přístup k mládeži. Otec biskup popřál teplickým salesiánům, aby dále úspěšně působili mezi zdejší mládeží podle vzoru svého zakladatele.

Krvavé křtiny jako inspirace
Po mši svaté přišlo překvapení. Všichni zůstali na svých místech, neboť byla ohlášena skupina dětí z místního Salesiánského střediska mládeže, která předvedla scénu ze hry „O životě a smrti svatého Václava“. Připravila ji MUDr. Eva Poláčková, salesiánská spolupracovnice, která se dala inspirovat Tylovou hrou Krvavé křtiny.
Otec biskup PavelMezi účinkujícími dětmi převládala děvčata, která převzala i mužské role, jako roli svatého Václava. Děti hrály s chutí a otec biskup byl jejich vystoupením potěšen.
Tím ale nebyl program vyčerpán. Věřící se přesunuli do budovy sousedního Regionálního muzea, kde se konalo představení divadla jednoho herce. Vystoupil pan Miroslav Částek s duchovním pořadem „Moc a sláva“ podle anglického spisovatele Grahama Greena. Hrálo se v krásném rokokovém sále zámku, který byl zcela zaplněn diváky – zúčastnil se i otec biskup. Duchovní pořady pana Částka získaly v posledních letech velkou popularitu, vystupuje s nimi po celé republice. Hra Moc a sláva se odehrává v době pronásledování Církve v Mexiku ve 20. letech 20. století. Hlavní postavou je kněz i se svými lidskými chybami, který nakonec obětuje svůj život. Představení zaujalo všechny přítomné.

Uveřejněno: 18.3.2006     Počet přečtení: 1304
Zpět na minulou stránku