Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Litoměřický bohoslovec studuje v Německu
Marie Landová
Říká se: „Sejde z očí, sejde z mysli“. Neplatí to však vždy. Z našich modliteb a vzpomínek jistě nezmizel litoměřický bohoslovec Jirka Landa, i když ho v současné době nemáme v 300 km vzdáleném olomouckém semináři, ale mnohem dál, v německém Porýní. Rádi bychom se také se čtenáři našeho diecézního časopisu podělili o zážitky z tamní slavnosti.
Bohoslovci přijatí do noviciátu v SchönstattuRadostná slavnostní bohoslužba se uskutečnila 22. ledna 2006 v německém Schönstattu. Pět mladých mužů pocházejících z Německa, Maďarska, České republiky (Jiří Landa) a Filipín odpovídá na Boží volání a vstupuje do noviciátu společenství Schönstatt-Patres – a tím na počátek dlouhé cesty ke kněžství. Symbolem tohoto kroku je přijetí tzv. „Sionského roucha“.
Sionské roucho je liturgický oděv; jeho přijetí je vnějším, viditelným vyjádřením kroku na cestě povolání, cestě, která bude trvat téměř 10 let a povede přes teologická studia, duchovní formaci, pastorální a sociální praktika a vyvrcholí kněžským svěcením.
Samotná mše svatá v adoračním kostele byla dojemnou a krásnou eucharistií (díkůvzdáním). V průvodu přišlo k oltáři 80 kněží z celého světa, mezi nimi i naši dva čeští kněží pracující v tomto institutu. Liturgie probíhala ve třech jazycích: německy, maďarsky a česky, první čtení bylo v češtině, druhé maďarsky, také přímluvy byly vícejazyčné v podání rodičů bohoslovců. Roucho přijali novicové z rukou provinciála P. Franze Brüggera, který předtím v homilii vysvětlil, co tato slavnost znamená. Bílá barva roucha symbolizuje podíl na Kristově kněžství a symbolizuje čistotu, Boží obraz v člověku. Cingulum (rovněž bílé), jímž je roucho přepásáno, je symbolem poslušnosti a napojení na Krista a společenství Schönstatt-Patres.
Se slovy „Ich bin bereit“ (jsem připraven) předstupují jednotliví kandidáti a po následné modlitbě přebírají svůj nový liturgický oděv. Odkládají černá saka a oblékají bílou barvu svého nového stavu. Ve všech obličejích se zračí veliká radost a odhodlání, v očích rodičů i nějaká ta slzička (v předvečer slavnosti mi syn řekl: „zítra už ti nebudu patřit“), všichni blízcí, rodiče a přátelé hluboce prožívají rozechvění svých chlapců.
Pro celosvětové společenství Schonstatt–Patres je to velký den. Je zde přítomno mnoho kněží a seminaristů ze všech kontinentů: z Nigérie, Burundi, z Indie, z jižní Ameriky (Argentina, Chile) a celé Evropy. Při bratrském objetí pokoje přijímají své novice s láskou a radostí mezi sebe, do velké rodiny schönstattských kněží. Krásná atmosféra prožité slavnosti se pak přenáší i do „Vaterhausu“, kde je připravena hostina pro 200 lidí.
Nyní chlapce čeká rok a půl intenzívní duchovní formace, kdy budou uzavřeni světu, aby mohli lépe poznat své povolání, své dary od Pána, aby s Ním mohli být v nerušeném spojení a dialogu. Nám nezbývá, než se modlit, aby vytrvali na dlouhé cestě, která je před nimi, aby nezklamali naděje do nich vkládané a vyrostli v kvalitní Boží služebníky.

Uveřejněno: 20.3.2006     Počet přečtení: 2800
Zpět na minulou stránku