Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Smrt zaživa
P. Mirek Dvouletý
„Nejhorší je smrt zaživa“, řekl můj malý kamarád. Byli jsme skupina malých dětí, která si hrála na vojáky v lese za vesnicí. Debatovali jsme tehdy o válečných filmech z II. světové války a jeden z nás se tak zamyslel – tváří v tvář smrti na bitevním poli a mučení od protivníků – a podotkl, že smrt je nejhorší zaživa. Samozřejmě, jinak to ani nejde – ale nám to v těch osmi letech nepřišlo. Brali jsme to asi tak, že někdo zemře normálně – sešlý věkem, to je pro dětský rozum normální. Ale když musí umřít mladý člověk? To je přece záhada. To je „smrt zaživa“.
Je dnes mnoho mladých lidí, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, nebo byli zraněni ve válce, při autohavárii. O světovém dnu modliteb za nemocné chceme prosit i za tyto mladé, aby neztráceli odvahu žít a našli smysl života v Bohu. Utrpení je tajemství, jak řekl papež Jan Pavel II.
Jsou ale i takoví lidé, kteří umírají zaživa díky vlastní lenosti a touze užít si života co nejvíc – drogově závislí, závislí na počítačích atd. Toto vyčlenění ze společnosti je také (svým způsobem) smrtí. Ježíš ale přišel, aby nám dal život a dal ho v hojnosti. I za tyto lidi prosme a podporujme programy k uzdravení. Když jsem byl v Medžugorji, navštívili jsme komunitu, ve které se mladí narkomani léčí skrze tvrdou práci a modlitbu (a taky pevnou ruku řeholní sestry Elvíry). Úspěšnost vyléčení je poměrně vysoká.
Pomáhejme jak můžeme různým organizacím, které se poctivě snaží napomoci lidem opět se začlenit do společnosti – nebýt mrtvým zaživa. A nezapomeňme na modlitbu.

Uveřejněno: 20.3.2006     Počet přečtení: 2324
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku