Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Věřím v odpouštění hříchů

František Němeček
„Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává" – Přís 18, 15
Na podzim se konalo v Novém Adalbertinu v Hradci Králové již V. celostátní setkání katechetů.
Jeho ústředním tématem bylo: „Věřím v odpouštění hříchů.“ Na tuto myšlenku se přednášející podívali z mnoha stran. Z poznámek vyjmu dvě základní věty, co může přinést odpuštění (nebo neodpuštění hříchu) člověku a přidám k zamyšlení úryvky ze dvou knih.
Potleskem již v průběhu přednášky byly odměněny myšlenky prof. Ctirada Václav Pospíšila. Ten na začátku své přednášky uvedl slova básníka Jana Zahradníčka řečená spoluvězni „Na Mírově“. Varoval spoluvězně: „Přestaň s tou nenávistí, nebo tě To sežere.“
Druhá, pro mne zásadní věta, byla pronesena v závěrečné přednášce MUDr. Ludmily Bartůškové: „Odpuštění je způsob jak zabránit tomu, aby nám minulost diktovala, jak má vypadat budoucnost“.
K této stručné zprávě přidávám úryvky z předmluv k dvěma knihám. Jednu, „Duše Ruska“, napsal Tomáš kardinál Špidlík. V úvodu a na zadní straně, jako by to chtěl podtrhnout, mimo jiné píše: „Sotva se najde historie některého národa tak zmatená, jako je historie ruského národa. I to však musí mít svůj význam. Právě ta utrpení, která jsou spojena se ztrátou orientace, inspirovala Dostojevského k přesvědčení, že jediná láska, která se vždycky osvědčila jako jediná opravdová, je láska chudého lidu ke Kristu…
Bratr Bertrand Jeuffrain OSB, mnich z kláštera Mesnil Saint-Loup v závěru předmluvy ke knize Anastasie Douroff „Zkoušené Rusko“ píše: „Každé z podivných setkání, úžasných projevů lásky a naděje, které nám autorka na těchto stránkách plných vervy, humoru, slitovnosti a víry oživuje, je světélkem pronikající noc ateismu. Co s tím světélkem uděláme my? Dejme se poučit syny ruské země, dětmi zraněné a mučené církve, na kterou útočil sovětský režim, pilně ji zesměšňoval a měl ji za nic, církve jež vydala našim dnům to nejkrásnější svědectví, svědectví mučednictví.
Díky Bohu žijeme v době, kdy už můžeme vědět o obětech víry, naděje a lásky, jež ruský lid vložil do pokladnice všeobecné církve. Díky dílu Anastasie Douroff si můžeme uvědomit: noc ruských křesťanů, kříž zasazený do srdce ruské země připravující zářivá svítání v církvi celé.“

Uveřejněno: 24.3.2006     Počet přečtení: 2471
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku