Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Misionářka peruánské džungle
Sestra Zdislava OP
Svatá Ascensión Nicol Goni se narodila v roce l868 ve Španělsku. Věřila, že nalezla své povolání v životě kontemplativní dominikánky, a tak vstoupila do kláštera v Huesce. Ale ve věku čtyřiceti let zcela opustila svůj stávající život. Nabídla se, že odejde do Peru, aby se jako vůbec první misionářka pokusila proniknout do peruánské džungle.
Ascensión Nicol Goni OPPozději se k ní připojily další ženy, aby pod vedením dominikánského biskupa fr. Ramóna Zubiety založily Dominikánské misionářky Nejsvětějšího růžence, kongregaci, jejíž představenou se stala sestra Ascensión. Kongregace je zasvěcena evangelizaci chudých, připravena jít tam, kde ji církev nejvíc potřebuje. Svatá Ascensión zemřela ve věku sedmdesáti dvou let (24. 2. 1940), po životě plném velkorysého obětování evangelizaci a práci pro chudé.
Dne 14. května 2005 se v Římě sešlo pět set účastníků jak z řad zasvěceného života, tak laiků, aby byli přítomni svatořečení blahoslavené Ascensión. Dominikánští misionáři a misionářky přijeli z mnoha vzdálených zemí – Tchaj-wanu, Filipín, Austrálie, Timoru, Macaa, Indie, Konga, Angoly, Mozambiku, Kamerunu, Peru, Chile, Bolívie, Nicaraguy, Guatemaly, Mexika, Puerta Rica, Portugalska a Španělska, aby se shromáždili v jednom bratrském společenství.
Ráno proběhl v konventu sv. Sixta obřad vítání poutníků. Klášter sv. Sixta má pro dominikány velký význam, protože je prvním římským klášterem, do kterého povolal ženy přímo svatý Dominik, aby žily podle ducha evangelia, aby se modlily a vedly kontemplativní život, což byla jediná forma zbožného života, která byla tenkrát ženám v řádu povolena.
Během tohoto obřadu, který vyvrcholil slavením liturgie, každý kontinent představil krátkým pásmem svou kulturu a národ. Rovněž byl předveden goblén, který z různých materiálů společně utkaly ženy z mnoha zemí. V pondělí 16. května přijal papež poutníky účastnící se svatořečení. Svatý otec nás povzbudil, abychom, ve svých srdcích nesli apoštolský zápal, který inspiroval matku Ascensión, a vyzývá nás, abychom byli vždy připraveni jít tam, kde nás církev potřebuje. “
Matka Ascensión se dala do služeb Království mezi chudými, riskujíc vše, co měla a co byla. Říkala nám: „Nechci se posvěcovat sama, raději bych se s tím, čím zde bylo obtížné se posvětit, setkala na věčnosti.“ Volá nás nyní, abychom ji následovali, nejdříve v tomto životě a potom i na věčnost.
Svatá Ascensión, děkujeme ti, žes nás naučila bezpečné cestě následování Krista způsobem vlastním svatému Dominiku. Přimlouvej se za nás, abychom poznali, co máme konat a co je v našem životě správné.

Uveřejněno: 28.3.2006     Počet přečtení: 2318
Zpět na minulou stránku