Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Poláci
 
V tomto miniseriálu si chceme uvědomit, že naše diecéze nejsou jen Češi, nýbrž že tu žijí i jiné národnosti, které prožívají víru třeba tak, jak se naučily doma v jiné zemi.
PoláciJejich pohled na církev a víru na českém severu může být v lecčems přínosný. Chceme postupně oslovit Němce, Čechy, Moravany, Slováky, Romy a popř. Čechy z Ukrajiny nebo Rumunska. Ti všichni patří do církve v severních Čechách.
Dnes začneme s bratry Poláky. Jejich pomoc v kněžské službě nejen v naší diecézi je nezpochybnitelná. Jsou to dědicové svatého Stanislava, ale také svatého Vojtěcha a svatého Radima. Hodně Poláků sem přišlo za prací a mnoho se jich tu oženilo či se vdaly. Ze všech národností jsou Poláci nejvíc samostatní v cizině. Mají své vlastní farnosti ve všech velkých městech Evropy nebo USA a rádi se schází po mši na kus řeči. Taková silná enkláva v žádném městě naší diecéze není, ale přesto se tu a tam konají mše v polštině, např. v Litvínově, kam přišlo v minulosti hodně Poláků za prací a v současnosti je zde polský kaplan. V naší diecézi pracuje asi 15 polských kněží, z nichž někteří patří do kongregace saletinů (Bozkov). Dva Poláci – P. Jucha a P. Szeliga – jsou členy kněžské rady! Vloni jsme si při výročí kardinála Trochty připomněli nečekaný a odvážný projev krakovského biskupa Wojtyly nad hrobem v Litoměřicích. Nechme tedy některé naše polské bratry a sestry vyjádřit svůj názor.

Uveřejněno: 30.3.2006     Počet přečtení: 2482
Zpět na minulou stránku