Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Nové kříže v sekularizovaném pohraničí
Anna Rauerová
Zní to neuvěřitelně!
Při jedné listopadové vycházce jsem na třech rozcestích poblíž obce Řehlovice (patříme nyní k farnosti Trmice u Ústí nad Labem) objevila nově postavené kříže, přesněji nové kříže odlité z krásných forem a zasazené do kamenných soklů.
Vzpomněla jsem si, že mě zhruba před rokem místostarosta požádal o co nejpřesnější seznam míst, kde dříve stávaly křížky, Boží muka, kamenné plastiky svatých či kapličky. Nebyl to problém, protože již 40 let píši kroniku obce a toto téma jsem zvláště citlivě sledovala a vyhledávala v německy psaných materiálech.

Kříže jako obnova krajiny
Přesto mne realizace v krajině mile překvapila a velice potěšila. Vím, že kříže z roku 2002 nejsou výrazem duchovního klimatu současné společnosti. Nejsou chápány jako symboly víry. Naši zastupitelé však jimi vyjadřují úctu k minulosti a vnímají je coby památky, o které je třeba dbát. Obec je od roku 1992 zapojena do hnutí obnovy venkova. Programem tohoto v Evropě rozšířeného hnutí je navrácení původní tváře venkovu. To předpokládá především setřít stopy socialistických snah, kdy se vesnice měla vyrovnat městu zemědělskou velkovýrobou, stavbou velkokapacitních kravínů, drůbežáren a obilných sil. Vedle těchto staveb pak kostely mnohde ztratily svoji dominující krajinnou úlohu.
Pokud obce v tomto bohulibém programu dosáhly určitých úspěchů, mohou získat i přiměřené finanční dotace. A právě z tohoto fondu vyrostly i naše tři nové kříže na rozcestích, byla opravena kaple Nejsvětější Trojice v Habří a zrestaurovány a přestěhovány barokní pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého z Hliňan do Řehlovic a o několik metrů posunuta socha Immaculaty v historických Stadicích.
Informujte se, zda podobné možnosti nejsou i ve vašich obcích, aby v litoměřické diecézi mohly být vztyčeny další kříže.

Uveřejněno: 24.2.2003     Počet přečtení: 2806
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku