Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Dominik Fišer
Na adrese http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava najdete od tohoto týdne nové stránky Zdislavy. Během následujících týdnů nové stránky čekají ještě drobné úpravy a vylepšení. Do nových stránek by již měly být převedeny všechny články vyšlé zde ve staré verzi. Zároveň jsou již připravovány nevyšlé články z minulých čísel. Tyto staré stránky zůstanou přístupné ještě nějakou dobu až do dokončení webu nového. Nejpozději po čtyřech letech od svého spuštění tyto stránky zmizí navždy v propadlišti dějin. Tímto se již definitivně loučím s vámi i se Zdislavou, ikdyž věřím že se někdy potkáme třeba při jiné příležitosti.
(7.9.2006)
Dominik Fišer
Katolický týdeník vyhlásil počátkem tohoto roku ve spolupráci s partnery - magazínem ChristNet, Karmelitánským nakladatelstvím, Radiem Proglas, Televizí Noe, portálem www.vira.cz a Tiskovým střediskem ČBK - soutěž o nejlepší farní webové stránky v ČR. Právě v těchto dnech byly vyhlášeny nejlepší stránky a rád bych vyzdvihl nejlepší weby v naší diecézi, které se soutěže zúčastnili. V první desítce se na nádherném 4. místě umístili stránky Farnosti Vratislavice - http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz a na 8. místě stránky Farnosti Most - http://www.farnost-most.cz z celkem 69 zúčastněných webů.
(26.8.2006)
Dominik Fišer
ZdislavaAno, přesně tak! Lednové číslo Zdislavy bylo posledním číslem, které vyšlo zde na internetu mým přičiněním. Tímto po mně internetovou Zdislavu přebírá, biskupství pohodlnější, Tomáš Chlouba, který již pracuje na novém redakčním systému. Do vytvoření nového webu, bude Zdislava vycházet stejně jako doposud na těchto stránkách. Já spolupráci se Zdislavou úplně končím (důvody na http://www.doser.cz/general).
(13.3.2006)
 
Rád bych Vás upozornil na petici za otce biskupa Pavla, ke které se můžete připojit na internetové adrese http://www.eminence.php5.cz. Podrobnější informace naleznete na zmíněných stránkách nebo v tomto článku. Je vidět, že osud naší diecéze není mnoha věřícím lhostejný. Podpořit tuto iniciativu můžete i Vy.
(20.6.2006)
Dominik Fišer
Dle oficiálního sdělení na internetovém webu litoměřického biskupství se na tvorbě nového webu pracuje, proto prosím omluvte současné nevydávání nových článků. Věřím, že se všichni již brzy dočkáme nového webu nebo alespoň nových článků zde. Prozatimní stránku pouze s kontakty na redakci (viz. též stránka Redakce na stávajícím webu) naleznete zde.
(15.5.2006)
 
PoláciNárodnostní mozaika litoměřické diecéze
V tomto miniseriálu si chceme uvědomit, že naše diecéze nejsou jen Češi, nýbrž že tu žijí i jiné národnosti, které prožívají víru třeba tak, jak se naučily doma v jiné zemi.
(30.3.2006)
 
Ilustrační fotoAmerická biblická společnost nabízí útěchu Božího slova těm, kteří přežili hurikán Katrina.
Podívejte se do očí matky oddělené od svého dítěte, do očí mladého muže, který ztratil práci, a do očí dětí žijících v nouzovém příbytku tisíce kilometrů od svého domova, který už neexistuje – a uvidíte strach a beznaděj.
(29.3.2006)
Sestra Zdislava OP
Ascensión Nicol Goni OPVzpomínáme 66. výročí smrti Ascensión Nicol Goni OP (Z dominikánské rodiny)
Svatá Ascensión Nicol Goni se narodila v roce l868 ve Španělsku. Věřila, že nalezla své povolání v životě kontemplativní dominikánky, a tak vstoupila do kláštera v Huesce. Ale ve věku čtyřiceti let zcela opustila svůj stávající život. Nabídla se, že odejde do Peru, aby se jako vůbec první misionářka pokusila proniknout do peruánské džungle.
(28.3.2006)
Vít Jůza
Zástupci celkem 7 orelských jednot se setkali na Turnaji Orla župy sv. Zdislavy ve stolním tenise jednotlivců a družstev – Kvalifikaci ústředních turnajů Orla pro župu Brynychovu, Orlickou, Stojanovu a sv. Zdislavy v orlovně v Lomnici nad Popelkou 18. února 2006.
(27.3.2006)
Dominik Fišer
Podobně jako se Michal Podzimek, bývalý šéfredaktor, se Zdislavou rozloučil na přelomu roku, činím tak i já o necelé dva měsíce později z postu tvůrce a správce Zdislavy internetové.
(25.3.2006)
František Němeček
„Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává" – Přís 18, 15
Na podzim se konalo v Novém Adalbertinu v Hradci Králové již V. celostátní setkání katechetů.
Jeho ústředním tématem bylo: „Věřím v odpouštění hříchů.“
(24.3.2006)
Mgr. Alois Heger
Hodnota nemocného člověkaSoučasná světová situace nás vybízí ukazovat dnešnímu člověku význam života, znovu objevovat jeho hodnotu a důstojnost.
(23.3.2006)
 
Chceme-li pro své přátele to nejlepší, nic lepšího než dar víry jim zprostředkovat nemůžeme.
Podle posledního sčítání obyvatel České republiky v roce 2001 se ke katolické víře přihlásilo přes 2 milióny občanů (přesný počet je 2 740 780), což představuje zhruba 27 % celkové populace. Jako věřící samo sebe definuje 32 % obyvatel ČR. Z celé Evropy je více osob bez vyznání jen v Estonsku.
(21.3.2006)
Marie Landová
Bohoslovci přijatí do noviciátu v SchönstattuŘíká se: „Sejde z očí, sejde z mysli“. Neplatí to však vždy. Z našich modliteb a vzpomínek jistě nezmizel litoměřický bohoslovec Jirka Landa, i když ho v současné době nemáme v 300 km vzdáleném olomouckém semináři, ale mnohem dál, v německém Porýní. Rádi bychom se také se čtenáři našeho diecézního časopisu podělili o zážitky z tamní slavnosti.
(20.3.2006)
P. Mirek Dvouletý
„Nejhorší je smrt zaživa“, řekl můj malý kamarád. Byli jsme skupina malých dětí, která si hrála na vojáky v lese za vesnicí. Debatovali jsme tehdy o válečných filmech z II. světové války a jeden z nás se tak zamyslel – tváří v tvář smrti na bitevním poli a mučení od protivníků – a podotkl, že smrt je nejhorší zaživa.
(20.3.2006)