Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Dr. Norbert Krutský
Otec biskup Pavel přihlíží hře o svatém Václavu, kterou předvádějí děti ze Saleziánského střediska mládeže v TeplicíchV pátek 27. ledna 2006 se před 17. hodinou zaplnil děkanský kostel svatého Jana Křtitele v Teplicích věřícími, aby se účastnili slavnostní mše svaté k poctě zakladatele salesiánů – svatého Jana Boska.
(18.3.2006)
 
Postí se dnes lidé? Většinou slyšíme odpověď, že už to nikdo nedělá. Ve skutečnosti i dnes jsou posty časté. Ale jsou podle lékařského předpisu a říká se jim dieta. V nemocnicích dosahují tyto posty stupně, za který by se nestyděl žádný asketa. Co se dnes dělá skoro výlučně z důvodů hygienických, zdravotních, má v dějinách lidstva motivy náboženské. Nebo i jiné? Půst se vyskytuje prakticky ve všech starých náboženstvích. Jaké jsou vlastně jeho motivy? Proč se lidé rozhodnou nejíst, nebo jíst málo, nebo se zdržovat masa?
(17.3.2006)
 
Kardinál J. MeisnerKolínský kardinál Joachim Meisner zavítal několikrát i do naší diecéze. Sám pochází z Wroclavi a vyrůstal v NDR. Od roku 1980 byl berlínským biskupem, od roku 1988 je v Kolíně nad Rýnem. V roce 2005 se nebál přijmout ve svém diecézním městě statisíce mladých při týdenním programu, jehož vrcholem bylo setkání s papežem Benediktem. V roce 1998 mu byl propůjčen Řád bílého lva III. třídy České republiky. Je předsedou nadace Renovabis pro pomoc církvi ve střední a východní Evropě. Otiskli jsme aktuální otázky z rozhovoru s novinářem S. Rehderem.
(15.3.2006)
P. Mirek Dvouletý
MasopustAč je to svátek nejapný a světský, je možno ho slavit i v církevním prostředí, jak ukázala sobota v Trmicích.
(13.3.2006)
P. Jiří Voleský
Reprodukce Michelangelovy fresky Izajáše ze Sixtinské kaplePrvní z tzv. „píšících“ proroků si zaslouží naši důkladnější pozornost. Kniha nadepsaná jeho jménem ve Starém zákoně nejvýrazněji připravuje současný lid a pozdější čtenáře na přicházejícího Mesiáše – Ježíše Krista. Nicméně Izajášova proroctví nebyla od počátku oblíbena výlučně v komunitě křesťanů. Byla od doby svého vzniku velice ctěna většinou duchovních skupin židovstva.
(6.3.2006)
 
Biskup Pavel Posád po svěceníV úterý 28. února 2006 oslavil při mši svaté v litoměřické katedrále sv. Štěpána biskup Pavel Posád 2. výročí svého biskupského svěcení. Biskup Pavel Posád krátce po svém vysvěcení onemocněl a v důsledku toho Svatý stolec jmenoval 6. 11. 2004 apoštolským administrátorem litoměřické diecéze biskupa královéhradeckého Mons. Dominika Duku, aby pomáhal při správě diecéze. Dnes, po dvou letech od své biskupské konsekrace, se biskup Pavel Posád cítí zdráv a připraven plně se ujmout svých pravomocí.
(4.3.2006)
Margita Šantavá
Po dvanácti letech na mateřské dovolené jsem se po dohodě s manželem rozhodla pokusit se najít zaměstnání. Velmi jsem se těšila, jak se mi rozšíří obzor daleko za hranice mé rodiny. V mysli jsem si sumírovala, co poutavého o sobě budu zaměstnavateli vyprávět, co že dobrodružného, nevšedního a okouzlujícího jsem za těch 12 let v domácnosti prožila.
(3.3.2006)
Sestra Benedikta O. Praem
2. února slavíme svátek Hromnic – Uvedení Páně do chrámu. Díváme se na malého Ježíše, kterého přinesli rodiče do chrámu 40 dní po jeho narození, jak předpisoval Mojžíšův zákon: všechno prvorozené ať je zasvěceno Hospodinu (Ex 13, 2.12).
(2.3.2006)
P. Mirek Dvouletý
KvětnovPoutní místa v diecézi (1.) – Od tohoto čísla chceme procházet diecézí a učit se poznávat mariánská poutní místa – velká a významná, ale i zcela nepatrná, mající však své kouzlo. O původu kostela na Květnově nejsou doklady. Jen pověst vypráví o malém pasáčkovi, který při shánění dobytka zaklel a nějaký hlas z křoví jej napomenul. Když křoví rozhrnul, našel tam malou sošku Panny Marie.
(1.3.2006)
 
Tři králové, které slavíme, byli vlastně mágové, jak se píše v řeckém evangeliu sv. Matouše. Mágové existovali v Persii, na Východ od Izraele. Zabývali se obecně hvězdami, astrologií, filosofií. Nevíme ani, jestli byli tři nebo jen dva, nebo jestli jich bylo více. Na tři Mágy, mudrce či krále odkazují jejich tři dary: zlato, kadidlo, myrha.
(28.2.2006)
Pavel Česal
Hospic sv. ŠtěpánaPočátkem února oslavíme v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích malé výročí. Dne 2. února 2001, tedy před pěti lety, byly slavnostně otevřeny brány hospice. Pochopitelně, že za takové období se událo spousta okamžiků a událostí, které všechny, kdo v hospici pracují svým způsobem oslovily, ale třeba i poznamenaly. To stejné lze říci i o příbuzných našich pacientů, kteří mohli v našem hospici spolu se svými blízkými strávit poslední okamžiky jejich života, doprovázet je, být jim nablízku.
(27.2.2006)
Jan Toman
Nový rok tu je již více než jeden měsíc a už je zřejmé, že to bude rok obtížný, konfliktní a v mnoha ohledech bolestný. Nedělejme si žádné iluze! Náš časopis má náboženský charakter a otázky z jiných oborů, potažmo z politiky, do něj běžně nepatří. Soudím však, že bychom dnes měli učinit výjimku. Společnost, v níž žijeme, ještě připomíná v mnohých ohledech primitivní demokracie jihoamerického typu, v nichž se jednou za x let s obrovskou pompou uskuteční volby.
(26.2.2006)
 
Kláštěr v OsekuTaké v roce 2005 byl osecký klášter opět cílem nesčetných lidí. Někdy byl velký dům skoro malý pro tak velký počet hostů. Bylo tu 1 700 osob ve skupinách – mimoto přicházelo mnoho jednotlivců. Mohli jsme napočítat 7 500 přenocování!
(25.2.2006)
Jan Rosenauer
V Mnichově se sešli 13. ledna 1946 odsunutí němečtí katolíci k pobožnosti k matce Boží Filipovské a tam také se modlili za smír mezi národy. Tento den vznikla organizace, věnující se vytváření kontaktů a spolupráci mezi Němci a Čechy a hlavně mezi sudetoněmeckými a českými katolíky. Svůj název odvozuje od středověkého traktátu Oráč z Čech - Ackermann aus Böhmen.
(24.2.2006)
Milada Veselková
Městečko Třebenice bude dlouho v mysli mnoha lidí spojeno se vzpomínkou na faráře P. Ladislava Kubíčka, který byl zavražděn 11. září 2004. Po jeho smrti nastoupil do Třebenic jako kaplan P. Tomáš, který byl v září 2005 jmenován pro tuto farnost farářem. Přibližně ve stejnou dobu podařilo se zastupitelům města zřídit pro Třebenice městskou policii, neboť ve městě stále panoval neklid, strach a obavy o život a majetek občanů.
(23.2.2006)