Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
 
Noční bohoslužba ve Filipově je sloužena přesně ve výročí zjevení – 13. ledna ve čtyři hodiny ráno, foto: Jan RosenauerVe Filipově na česko-německém pomezí se koná každoroční pouť v noci z 12.1. na 13.1. Letos si připomínáme hned několik výročí. Před 140 lety byla uzdravena Magdaléna Kade. Před sto lety, po čtyřiceti letech služby nemocným, zemřela. Před 60 lety bylo založeno Ackermann-Gemeinde.
(22.2.2006)
Pavla Nekudová
Ilustrační foto Jan RosenauerPřispívám pravidelně na sbírky, které se v naší republice pořádají. Poprvé jsem však jako asistent takovou akci zajišťovala. Měla jsem obavy, jak zvládnu organizační záležitosti a z reakce lidí, které budeme oslovovat. Mé obavy byly zbytečné. Děti, které koledovaly jako tři králové byly úžasné. Nevadilo jim mrazivé počasí, s velkou vervou a úsilím chodily, koledovaly a krásně zpívaly. Jejich dobrá nálada a smích byla ta největší odměna pro všechny.
(21.2.2006)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
P. Michal Podzimek, foto Dominik FišerSe jménem Michal Podzimek pod články se čtenáři Zdislavy začali setkávat před mnoha lety. Později za jméno přibyl i dovětek – šéfredaktor. K poslednímu dni loňského roku předal tuto funkci novému šéfredaktorovi a to je příležitost k rozhovoru a vzpomínce, jak v posledních letech Zdislava vznikala.
(20.2.2006)
Vít Jůza
Již tradičního vánočního šachového turnaje pořádaného na svátek sv. Jana Evangelisty Orlem jednotou Turnov se v roce 2005 účastnilo 18 hráčů různé úrovně: nad členy 3 orelských jednot tentokrát měli převahu hosté z jiných organizací nebo neorganizovaní.
(19.2.2006)
Diecézní charita Litoměřice
Děkujeme za 768 445 Kč a mnoho navíc!
Diecézní charita děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, za jejich štědrost a ochotu se podělit s potřebnými, pro které je tato sbírka určena. Děkujeme všem, bez kterých bychom sbírku nemohli uskutečnit, kteří pochopili pravý smysl a význam TS a věnovali jí svůj čas, úsilí, peníze, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili.
(18.2.2006)
P. Mirek Dvouletý
Kaple svaté rodinyVikariátní setkání kněží s otcem biskupem Pavlem se konalo 15.12. v Chomutově. Na programu byla mše svatá v děkanském kostele Panny Marie a po krátké adoraci se všichni přesunuli do budovy fary, kde biskup Pavel slavnostně vysvětil kapli Svaté Rodiny.
(17.2.2006)
 
Mši v Úhošťanech celebroval litoměřický biskup Msgr.Pavel Posád, po jeho pravici kadaňský farář Josef Čermák a Jan BuriánKostel sv.Havla v Úhošťanech na Chomutovsku byl znovu vysvěcen
Rekonstrukce úhošťanského kostelíka trvala sedm let.Opravy postupovaly podle toho, jak se litoměřické diecézi dařilo shánět peníze. Na opravu střechy kostela přispělo i město Kadaň. Postupně byla opravena okna, obvodový plášť objektu a nakonec interiér.
(16.2.2006)
Mons. Pavel Posád
Otec biskup PavelDrazí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí spolupracovníci, odevzdali jsme Božímu milosrdnému pohledu další rok našeho života a služby, uzavřeli jsme rok 2005. Jaký byl uplynulý rok? Na to jsme jistě každý z nás hledali odpověď v závěrečných okamžicích starého roku. Je to nesmírně důležité umět se ohlédnout zpět. Zdaleka nejde jen o nějaké nostalgické vzpomínání, ale je potřebné udělat to, co děláme před každým slavením svátosti smíření: zpytovat svědomí. Zde to neděláme jako jednotlivci, ale společně.
(15.2.2006)
P. Mirek Dvouletý
P. Miroslav DvouletýMilí čtenáři Zdislavy, chci vás pozdravit z pozice nového šéfredaktora tohoto časopisu. Chtěl bych na prvním místě moc a moc poděkovat R.D. ICLic. Michalu Podzimkovi za jeho dosavadní vedení a také ing. Rosenauerovi za pomoc jak M. Podzimkovi, tak i mně v začínající další fázi tohoto časopisu.
(14.2.2006)
 
Vážení čtenáři, již v minulé, prosincové Zdislavě jsme vás začali informovat o postupně probíhajících změnách ve vydávání našeho, ale doufáme i vašeho, měsíčníku. Protože změny probíhají postupně, napsali jsme na závěr minulého editorialu pokračování příště. Náš měsíčník má již nového šéfredaktora. Stal se jím P. Miroslav Dvouletý a s několika jeho články se máte možnost seznámit již v tomto čísle.
(13.2.2006)
P. Josef Hurt
Ruiny kostela v Hrušovanech, jedna z výzev pro ministra Jandáka, foto: Antonín ForbelskýK lidské existenci patří, že člověk se musí stále s někým srovnávat, a tak existují různé žebříčky popularity, soutěže a hitparády. Jednou z takových soutěží je i výzkum oblíbenosti našich politiků.
(3.2.2006)
Dominik Fišer
ZdislavaBude! Ačkoliv nad pokračováním internetové Zdislavy visel velký otazník, sobotní jednání na litoměřickém biskupství vyjádřilo internetové Zdislavě podporu. Rozhodl jsem se tedy i nadále spolupracovat na vydávání internetové Zdislavy, která bude vycházet, tak jak jste byly doposud zvyklí. Původní znění článku jako i informace o sporu s panem generálním vikářem P. Karlem Havelkou, který má přímý vliv na budoucnost internetové Zdislavy, najdete na mém webu na http://www.doserjoy.net/general.
(2.2.2006)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
„A ty, Betléme v Efratě, ty nejsi zdaleka nejmenší mezi městy Judeje, protože z tebe mi vzejde…“
Soužití křesťanství a islámu se stává stále více aktuálním tématem. Bohužel jsme často odkázáni a ovlivňováni pouze medii, což je zcela zkreslující. Dění ve Svaté zemi – Izraeli – hodnotíme zpravidla podle krátkých reportáží v televizních zprávách, ve kterých vidíme špinavé ulice, výbuchy granátů a běhající vojáky se samopaly.
(1.2.2006)
Jan Pobuda
Betlém, foto: Jan RosenauerBetlém zaměstnával mysl svého tvůrce přes půl roku
Od svatoprokopské pouti (neděle po 4. červenci) chodil po okolních lesích vyhlížet mech. Podle počasí usuzoval, jaký toho roku bude. Sbíral se až okolo „císařského posvícení“, tedy v polovině října. Stávalo se, že si týž mech vyhlédl jiný betlémář a vysbíral jej. Přešlo se na další naleziště, málokdy se stalo, že se nic nedoneslo. Pro betlém se nehodí jakýkoliv mech, ten musí být hustý, přitom stejně vysoký.
(30.1.2006)
Petr Hudeček
Marie s Josefem a JežíškemBožský kruh se znovu uzavírá a za pár dnů se narodí Spasitel tohoto světa. Zkrátka je tu advent a za dveřmi Vánoce. V rámci oslav pořádaných městem jsme poté, co náš pan arciděkan požehnal vánoční strom a ten se rozzářil světlem tisíců svic, zahráli ústečanům minipředstavení. Hudba, čtyři krátké povídky na téma my a Vánoce.
(28.1.2006)