Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Iva a František Růžičkovi, DCPR
První listopadový víkend se setkaly ženy z celé diecéze, aby se navzájem obohatily, potěšily a povzbudily. Páteční povídání si pro nás připravila Gitka Vyleťalová z ostravského centra pro rodinu. Mluvily jsme o psychologickém vývoji ženy a muže, dozvěděly se, v čem tkví rozdíly mezi muži a ženami, proč si partneři někdy zoufale nerozumí a jak se vzájemně chápat a vycházet si vstříc.
(27.1.2006)
 
Za fyzické napadení kněze naší diecéze P. Pavla Jančíka (Ústí n.L.-Střekov) z letošního července nepadne trest. Jak uvedl Ústecký deník, policisté trestní stíhání 35letého pachatele, který na kněze brutálně zaútočil, zastavili. Podle znaleckých posudků byl totiž duševně nemocný útočník v době napadení nepříčetný. V současnosti pobývá v psychiatrické léčebně.
(26.1.2006)
František Růžička
Před DDKT…bylo téma podzimního „Víkendu pro chlapy ze severu“, který se konal v závěru října. Naším průvodcem na této duchovní cestě byl biblista P. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Litoměřicích se sešla třicetičlenná skupina odhodlaných mužů, kteří se rozhodli uzavřít skryté trhliny v hradbách své duše a zahájit léčbu starých ran.
(25.1.2006)
 
Foto: Jan RosenauerPoslední listopadovou neděli uspořádala ústecká farnost tradiční Charitní mls. Něco dobrovolnice napekly samy, další sladkosti nanosili farníci na faru za celý týden. Po skončení ranních mší nabízely mls u východu z kostela a do připravených kasiček přibývaly peníze na farní adoptivní dítě v Indii, o jehož vzdělání se stará farnost prostřednictví Adopce na dálku.
(24.1.2006)
Jan Toman
Papež Benedikt XVI.Autor následující série krátkých úvah chce nejen reagovat na výsměšný článek filosofa Václava Bělohradského v Právu 23. dubna s názvem „Inkvizitor papežem“. Autorova zamyšlení nad stavem společnosti a církve jsou adresována i vám, čtenářům časopisu Zdislava. Papež-inkvizitor. Tak vnímá již v nadpisu Benedikta XVI. – Josefa Ratzingera – český filosof Václav Bělohradský.
(23.1.2006)
František Němeček
Motto: „Ohrozil-li někdo to, co jsi uctíval a hodnotil, braň to stejně vášnivě, jako jsi to miloval“.
V jednom magazínu byl uveřejněn rozhovor se začínající autorkou. Bylo to počteníčko. Uvedu dva příklady: „…Oni věří, že se o všechno Bůh postará. A já jim říkám, že ne. On se vám na to vy… (nemohu to slovo napsat). Má to nulovej efekt.“ „…už dlouho ne. Spíš s Bohem mluvím. Často mu nadávám a říkám, co si myslíš, dělat tady bordel!“
(22.1.2006)
 
Foto: Jan RosenauerOd nepaměti se svátek svatého Martina slaví doprovázen mnohými lidovými zvyky a obyčeji. V Trmicích jsme se pokusili tento rok alespoň některé z těchto bohatých zvyků znovu oživit. V sobotu 12. listopadu jsme po svatomartinské mši předvedli krátké divadlo ze života sv. Martina. Jádro celého děje bylo vloženo do proslavené scény v bráně města Amiens, kde vojenský důstojník Martin obdarovává chudého žebráka, který hyne zimou, částí svého vojenského pláště.
(21.1.2006)
 
Kostel Panny Marie v Bozkově, foto Dominik FišerUž brzy končící rok 2005 byl pro Bozkov, nejstarší mariánské poutní místo litoměřické diecéze, rokem významným. Vedle tradičních poutí a celé poutní sezóny jsme si připomínali letošní významná výročí z místní historie.
(20.1.2006)
 
Betlémy, jesle a jesličky mají svůj původ v jedné nepatrné události roku 1223 v Itálii:
„(František) zvolil Greccio, protože pán tohoto místa, Giovanni di Velita, daroval Františkovi zalesněnou horu, která mohutně převyšovala skalnatý ostroh s jeho vesnicí … Na jedné svisle se svažující kamenné stěně založil bratr František malou poustevnu a použil přitom jako obvykle jednu jeskyni, kterou mu nabízela příroda. ...
(19.1.2006)
Bratr Felix OFM
Bára Staňková za pokladnou, foto Zdeněk GlaserNové liberecké knihkupectví bylo otevřeno 28. listopadu v „domečku“ vedle arciděkanské fary v Kostelní ulici 9/7. To, že stojí právě vedle sídla duchovní správy, není náhoda. Jeho název zní Karmelitánské knihkupectví a z toho jasně plyne, jaký druh knih v něm převažuje. Vedoucí prodejny Mgr. Báru Staňkovou jsme poprosili, aby vám prodejnu trošku představila.
(18.1.2006)
 
Dovolujeme si oznámit, že již začaly být přístupné webové stránky děkanství Česká Lípa (jsou ovšem ještě ve „výstavbě“): http://www.farnostceskalipa.cz. Díky údajům z dotazníků biskupství litoměřického jsme mohli doplnit i náš přehled odkazů na stránky farností v naší diecézi, o kterých se na internetu nikde moc nepíše, na stránce Odkazy.
(17.1.2006)
Ing. Eva Linková
Vážený pane šéfredaktore, v předposlední Zdislavě jste se omlouval, že pro nedostatek příspěvků vychází číslo 6 se zpožděním. Chtěla bych vám – také trochu se zpožděním – napsat smutnou zprávu, že od soboty 15. října máme o jednoho přispěvatele méně. Ve věku 83 let totiž zemřel pan Josef Šírek z Volavce, který vám často psával a informoval o dění ve farnosti Tatobity.
(17.1.2006)
P. Jiří Voleský
ANTONIAZZO ROMANO: Narození Páně se sv. Vavřincem a Ondřejem, 1480–85, tempera na dřevě, Galleria Nazionale d‘Arte Antica, ŘímKrásné období adventní přípravy a následné slavení svátků narození Božího Syna můžeme prožívat různým způsobem. Od obnovování starých křesťanských tradic a zvyků, přes častější slavení liturgie až k hlubšímu duchovnímu ztišení a vnitřnímu úsilí napojit se intenzivněji a živěji na rozjímání biblických textů, které nás tímto jedinečným obdobím provázejí. Prožít alespoň trochu to, co prožívali lidé, kterých se události kolem očekávání a příchodu Mesiáše bezprostředně týkaly, to může být též smyslem biblického rozjímání.
(16.1.2006)
P. Miroslav Šimáček
Milí přátelé, sestry a bratři, se kterými jsme se setkávali při různých příležitostech v Litoměřicích, v Liberci, v Hejnicích a případně na jiných místech. Opět končí jeden rok v našich životech a je tedy příležitost děkovat i prosit. Děkujeme všem, se kterými jsme mohli ujít i letos kus cesty, společně se modlit, slavit liturgii, vzdělávat se i naslouchat hlasu Ducha při duchovní formaci.
(15.1.2006)
 
Trmická oslavaMěsíci listopadu už zbývalo jen několik málo posledních dní, když městečko Trmice, zdejší obyvatelé a farníci směli prožít jednu z větších a dlouho připomínaných událostí. Nemálo příjemných chvil a okamžiků zdejším i přespolním lidem přichystal 27. listopad, jeden z několika listopadových a prosincových dní oslavujících 700. výročí první písemné zprávy o existenci města Trmic.
(14.1.2006)