Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
 
Foto: Mons. František KoutnýCelý týden od 14. do 19. listopadu byli sídelní biskupové českých a moravských diecézí na návštěvě „u prahů apoštolů“ v Římě. Se zástupci vatikánských kongregací (obdoba ministerstev v civilním státě) hodnotili život církve v naší vlasti. Postupně všichni navštívili na soukromé audienci Svatého otce Benedikta XVI. Byl mezi nimi také litoměřický biskup Pavel Posád.
(13.1.2006)
Mons. Pavel Posád
Začínáme nový liturgický rok. Bůh smlouvy se zjevil v dějinách a v dějinách slaví církev jeho tajemství spásy: vtělení, utrpení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Bůh je budoucnost světa a člověka. Jestliže ztratí Bůh pro nás smysl, lidstvo se uzavře budoucnosti a nenávratně ztratí perspektivu svého putování v čase. Kristus je naděje lidstva. On je pravým smyslem naší přítomnosti, on je také naše jistá budoucnost.
(13.1.2006)
Jan Macek
P. Antonín BratršovskýA není sama. V jablonecké farnosti vznikají vedle našeho diecézního časopisu ještě časopisy pro ministranty a pro dívky z celé České republiky. Otce Antonína Bratršovského se ptáme na jejich minulost i budoucnost.
(12.1.2006)
 
P. Antonín Hladký, SDBOznamujeme všem přátelům, že nebeský Otec 1. listopadu 2005 otevřel bránu nebeského domova svému věrnému služebníku P. Antonínu Maria Hladkému, SDB. Poslední rok po opakované mozkové příhodě prožíval v Charitním domově pro duchovní ve Staré Boleslavi v laskavé péči sester, obklopen jejich modlitbami a modlitbami spolubratří. Den před smrtí zůstal v bdělé odevzdanosti svému Pánu a hodinu po poslední eucharistické hostině a svatém přijímání vydechl naposled – den před oslavou svých 79. narozenin.
(11.1.2006)
 
Já jsem Vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, bude žít, i kdyby zemřel.
V hlubokém zármutku oznamujeme všem našim přátelům a známým, že nás navždy opustil služebník Boží jáhen Daniel Ederer. Zemřel při autonehodě dne 7. prosince 2005 ve věku 40 let.
(11.1.2006)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Vzpomínám na fronty před obchody, které patřily ke koloritu pozdního socialismu v naší zemi. Lidé čekali celé hodiny na kilo pomerančů a obvykle v řadě stála celá rodina, aby koupila kil více, protože váha na hlavu byla omezená… Dnes nemusíme na většinu věcí čekat, zboží je všude dost a rozvinuté kapitalistické bankovnictví a tržní obchod umožňuje dokonce nakoupit na dlouhodobý dluh, takže můžeme mít doslova „co chceme“, jakmile jen to za výkladní skříní uvidíme.
(30.12.2005)
 
Vážení čtenáři, je tomu již 10 let, co začal vycházet měsíčník litoměřické diecéze Zdislava. V závěru roku 1995 vyšla prvá dvě čísla, vydavatelem byla Římskokatolická farnost Janov nad Nisou. Již v následujícím roce Zdislava vycházela pravidelně měsíčně s tím, že o letních prázdninách čtenáři dostávali dvojčíslo.
(29.12.2005)
P. Jiří Voleský
Syrský vojevůdce Naamán nabízí Elíšovi odměnu za uzdravení, repro Jan RosenauerKdyž pozorně pročítáme příběhy ze života proroka Elíši, hlavní postava z nich v jejich souhrnu vystupuje jako výrazně otcovská osobnost, které ve své době nejen v izraelském národě, ale i daleko za hranice království není rovno. Prorok kolem sebe shromažďuje početné žactvo, jemuž je neohroženou, spontánně přijímanou autoritou. Jeho nejbližší žák a neustálý průvodce Géchazí též v příbězích jednoznačně ctí a podřizuje se prorokovi jako syn svému otci. Za svou neupřímnost a ziskuchtivost však musí zakusit „otcovský hněv“ proroka.
(21.12.2005)
Dominik Fišer
PF 2006, foto Dominik FišerKdyž spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. (Mt 2,10)
Ať radost a pokoj naplní vaše domovy, neboť hvězda, za kterou putovali, se zastavila nad místem, kde se narodil, a ukázala světu hvězdu ještě mnohem větší!
(21.12.2005)
P. Josef Hurt
Kostel v MostěOd velmi známého stěhování kostela v Mostě uplynulo již 30 let. Toto poněkud smutné výročí nechtělo připomínat tragedii stěhování kostela, ale spíše vyjádřit vděčnost za záchranu této vzácné gotické památky. Přesun kostela začal 30. září 1975 a po dráze 841 m se pohyboval rychlostí 2,16 cm za minutu. Na své místo dorazil 27. řijna téhož roku.
(20.12.2005)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Chci se v tomto krátkém slově zamyslet nad tématem, o kterém by měli hovořit jistě jiní a povolanější, ale protože mlčí, nezbývá než se alespoň takto dotknout fenoménu – jevu – naší společnosti, který neunikl asi nikomu, kdo má televizi. Sedáváme v kostelích jako dobří křesťané – Kristovci – a často z kazatelen a katolického tisku slýcháváme výzvy „o lásce k Bohu a bližnímu“. O lásce se káže dobře, protože adresátem je vždycky ten druhý.
(19.12.2005)
Vít Jůza
Na otevřeném župním šachovém turnaji Orla župy sv. Zdislavy v sobotu 29. října 2005 v turnovské orlovně změřili své šachové síly i štěstí 24 hráči od středního dětského do středního důchodcovského věku, z poloviny členové Orla.
(17.12.2005)
Vít Jůza
V orlovně v Lomnici nad Popelkou se v sobotu 8.10.2005 odehrál turnaj Orla župy sv. Zdislavy ve stolním tenise družstev, který byl zároveň kvalifikačním turnajem ústředního turnaje Orla pro polovinu Čech.
(17.12.2005)
 
OkoV časech mého mládí se monogram BB dešifroval jako Brigitte Bardotová. Když ale letos na rozhraní léta a podzimu čteme na stránkách sdělovacích prostředků BB, pak se nejedná o paní Bardotovou, ale Velkého Bratra (Big Brother). Stejně tak je každému, včetně mnohých stařenek srozumitelný i monogram VV, což znamená VyVolení. Jsou to názvy dvou „top“ programů, tématicky totožných našich komerčních televizí Novy a Primy.
(16.12.2005)
P. Augustin Prokop OP
10. září 2005 se uskutečnila mimořádná událost v dějinách kláštera v Jablonném v Podještědí i v dějinách České dominikánské provincie. Ve dnech 5. – 11. září se sešly v pražském klášteře kapucínů u Lorety převorky dominikánských mnišek téměř z celé Evropy, od Portugalska až po Litvu.
(15.12.2005)