Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Mons. Jaroslav Škarvada
Bratři a sestry, jáhen Filip se ve Skutcích apoštolů ptá etiopského dvořana, zda rozumí tomu, co právě čte z knihy proroka Izaiáše. Ten odpovídá: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ Důležitou součástí našeho svědectví před světem je ukazovat lidem v našem okolí krásu Božího Slova a přibližovat jim jeho význam.
(29.11.2005)
Mons. Jaroslav Škarvada
BibleVážení přátelé, milé sestry a bratři!
Obracíme se na Vás opět s výzvou, abyste podle svých možností poskytli pomoc zvláště potřebné zemi – Etiopii (dříve známé pod jménem Habeš). Tato země drží totiž smutné prvenství – patří k nejchudším zemím světa. Přitom byla druhou zemí na světě, která přijala křesťanství. V roce 330 byl Atanášem Alexandrijským vysvěcen první etiopský biskup, Frumentius, Řek pocházející ze syrského přístavu Tyr. Země tak přijala křesťanství, jež si uchovala dodnes. V Etiopii žije asi 62 milionů obyvatel a z toho více než 60 % jsou křesťané.
(28.11.2005)
P. Martin Davídek
V pondělí 24. října v 18 hodin si připomněla litoměřická katedrála 5. výročí ode dne, kdy se sv. Zdislava stala hlavní patronkou litoměřické diecéze. Při mši svaté, kterou celebroval otec biskup Pavel Posád spolu s emeritním biskupem Josefem Kouklem a dalšími hosty se modlili za diecézi a opět ji svěřili do ochrany a pomoci sv. Zdislavy. Tento rok je to navíc 10 let od doby, kdy papež Jan Pavel II. paní Zdislavu při své návštěvě v Olomouci svatořečil.
(27.11.2005)
 
Vážení čtenáři, otevíráte listopadovou Zdislavu, která hned na prvních stránkách reaguje na současný „fenomén“ doby, seriály na našich komerčních televizích. Ke dni Památky zesnulých se obracíme články našich čtenářů, které vzpomínají na papeže Jana Pavla II. a také dalším článkem o záchraně zdevastovaného židovského hřbitova v Úštěku.
(26.11.2005)
P. Jiří Voleský
Proměnění vody ve víno v Káně, Berlín – Schöneberg, 1993Prorok Elíša se nám v několika biblických příbězích představuje jako svědek Hospodinovy spravedlnosti a milosrdenství. Bůh Izraele byl vnímán jako Bůh ujímající se těch, kteří potřebují nutně pomoci. Stojí na straně utlačovaných, bezmocných, slabých a zoufalých. Není Bohem, který by se nezajímal o sociální poměry svého lidu. Velice aktivně do nich naopak zasahuje, a to především v zájmu postižených, kteří jsou od ostatních společensky znevýhodňováni.
(25.11.2005)
Michal Olekšák OLJ
Oprava křižanských varhanV sobotu 3. září letošního roku se opět sešla celá křižanská farnost. Do farního kostela sv. Maxmiliána přijeli z Německa, Rakouska a Holandska původní farníci – rodáci a spolu s českými farníky jsme prožili společnou českoněmeckou mši svatou.
(24.11.2005)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Michal OlekšákRozhovor s administrátorem farností Michalem Olekšákem
Tento rozhovor jistě potřebuje odborný úvod, aby byl správně pochopen. V církvi už po staletí platí zákon, že skutečným a vlastním správcem církevních statků (časných i věčných, materiálu i duší) může být jen osoba, která má účast na svátostném svěcení (jáhen, kněz, biskup). Důvodem není to, že by svátost svěcení měla nějaký zvláštní vliv na pečlivost ve spravování církevního majetku, ale každý „vysvěcený“ (a jenom on!) zároveň může podle práva mít „moc řídicí“, která je ke správě potřeba (tzv. jurisdikce).
(23.11.2005)
P. Jordán
Farnost svatého Jakuba staršího v České Kamenici oslavila koncem července 400 let existence svého kostela bohatým programemPřijedete-li do krásného kraje na úpatí Lužických hor, kde obklopeno malebnými zalesněnými pahorky a čedičovými skalami leží v kotlině říčky Kamenice malé městečko, jste v České Kamenici. V sobotu 23. července 2005 se od brzkého rána sjížděli poutníci a hosté, aby společně se zdejšími farníky oslavili vyjímečné výročí zdejšího děkanského kostela svatého Jakuba staršího – 400 let posvěcení.
(22.11.2005)
 
Ilustrační fotografieV předchozím díle našeho putování po krásách liturgických předpisů jsme si něco pověděli o centru celé mše svaté – o eucharistické modlitbě. Tento tajemný střed – velesvatyně – nás přímo uvádí do tajemství kalvarské oběti a vzkříšení našeho Pána. Na závěru této modlitby jsme všichni stvrdili svoji víru v toto tajemství společným zvoláním. Amen.
(21.11.2005)
Barbora Kazdová
foto Filip KotekV rámci světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem se konalo také předsetkání s německou mládeží. Mladí z naší diecéze většinou prožili několik dní v sousední drážďanské diecézi. Jablonecká mládež využila kontaktu s diecézí Bamberg, kde prožili společně se Slováky pět dní ve společnosti německých vrstevníků. Ubytování bylo zajištěno po dvojicích v hostitelských rodinách z Langensendelbachu a okolních obcí.
(20.11.2005)
Milada Veselková
foto Marie Valašová Před rokem byl krutým způsobem zavražděn třebenický kněz Mons.P. MUDr. Ladislav Kubíček, a to pro peníze určené na dokončení oprav kostela sv. Jakuba v Čížkovicích. Vzpomínková slavnost se uskutečnila letos dne 11. září v 15 hod. V týž den dopoledne v kostele zasvěceném Narození Panny Marie byla poutní mše svatá, která stejně jako vloni měla posmutnělý nádech, protože jsme ztratili vzácného člověka.
(19.11.2005)
 
…je název nové knihy s podtitulem Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Kniha vychází 11. 9. 2005 u příležitosti 1. výročí tragické smrti P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Text sestavila MUDr. Marie Svatošová na základě vzpomínek lidí, které oslovila výjimečná osobnost tohoto třebenického faráře, lékaře a bývalého politického vězně.
(18.11.2005)
 
Dvoudenního setkání kněží do 10 let od vysvěcení konaného v Hejnicích v červnu letošního roku se zúčastnilo deset mladších kněží z naší litoměřické diecéze. Program byl vytvořen tak, aby společně prožité dny byly pro účastníky nejen obohacením po stránce vzdělávací, ale aby zde byly chvíle modlitby, odpočinku i společně prožívané liturgie.
(18.11.2005)
Václav Novák
foto Filip kotekMilí čtenáři, chtěl bych se s vámi podělit o své zážitky z oslav XX. světového dne mládeže. S touto tradicí začal v roce 1985 Jan Pavel II. Vždy na Květnou neděli se mladí scházejí se svými biskupy ve svých diecézích a jednou za dva (nyní tři) roky mladí z celého světa putují na setkání se Svatým otcem.
(17.11.2005)
 
Kostel Všech svatých v Libochovicích slaví letos 300 let od posvěcení. Jeho kořeny sahají podle dochovaných zpráv až do roku 1392. Vyhořel v roce 1661 a po více než čtyřiceti letech byl znovu postaven a vysvěcen. Je jen o 50 roků mladší, než se datuje založení litoměřické diecéze.
(16.11.2005)