Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Marie Zahrádková
Jak se za poslední tři roky stalo tradicí, tak i letos se na poutním místě v Hejnicích sešlo padesát aktivních laiků naší diecéze při setkání pořádaném Diecézním pastoračním střediskem. O druhém červnovém víkendu měli pastorační asistenti, katecheté a laici zapojení ve farnostech možnost prožít chvíle duchovní formace, modlitby, svědectví, vzájemných rozhovorů, kulturního obohacení a odpočinku v krásné přírodě Jizerských hor.
(15.11.2005)
Milada Veselková
První zmínky o obci Čížkovice na Litoměřicku se datují asi od roku 1276. Z pamětihodností je tu pouze zámek, dílo Giulia Broggia, který se v Čížkovicích oženil a zůstal tam bydlet, a raně barokní kostel svatého Jakuba z let 1675 – 1677, barokní zvonice a sochy světců z 18. století. Kostel byl několikráte opravován Poslední rozsáhlé opravy začaly v roce 2003 pod vedením P. MUDr. Ladislava Kubíčka, byly však dočasně pozastaveny v září 2004 po jeho násilné smrti. Motivem vraždy byly právě peníze určené na dokončení opravy věže. V opravách se začalo pokračovat na jaře 2005 a byly úspěšně dokončeny k třístému výročí posvěcení kostela.
(14.11.2005)
 
Zdi obvykle slouží k tomu, aby něco oddělovaly. Za určitých okolností ale mohou sloužit k přesně opačnému účelu – spojovat lidi. Dovolte, abychom vám jednu takovou představili. Památkově chráněná, přesto však polorozbořená opěrná zeď hřbitova ve farnosti Železný Brod vyžadovala důkladnou rekonstrukci, na kterou ani farnost, ani nejrůznější neziskové organizace neměly peníze.
(13.11.2005)
Václav Kytl
Po delší době se vám hlásí farní společenství z Mašťova a okolí. Již dávno jsme vám o nás žádné zprávy do diecézního časopisu nezaslali, a tak bychom se chtěli tímto článkem podělit o naše radosti a seznámit vás s naší farnosti na Podbořansku – na úplném jihozápadě naší litoměřické diecéze.
(12.11.2005)
Václav Novák
Tak jsem tu s krátkým vyprávěním o jedné super akci, která se letos konala již počtvrté. Je to pouť mládeže na Velehrad. Jen ve stručnosti – na naší cestě jsme prošli turistická i poutní místa Sloup, Křtiny, Macochu, Kateřinské jeskyně a mnoho dalších. Z Mladé Boleslavi nás vyjíždělo v den vysvědčení jen pět, ale v závěru pouti nás bylo už okolo patnácti.
(11.11.2005)
 
P. Jan BečvářNarodil se v Praze v roce 1924. Kněžské svěcení přijal tajně v roce 1950 na proboštství v Litoměřicích z rukou tehdejšího biskupa Štěpána Trochty. Již v roce 1955 mu byl odňat státní souhlas s výkonem kněžské služby v duchovní správě na dlouhých deset let.
(10.11.2005)
Edith Kroupová
Ráda bych informovala čtenáře Zdislavy o slavnosti, která proběhla ve Vchynici 18. června tohoto roku. Naše obec je první obcí východní části Českého středohoří. První zmínky o této obci, založené rodem Kinských, jsou z let 1205, tedy před 800 lety.
(10.11.2005)
Dominik Fišer
Mládež v místním kostele, foto: Dominik FišerJako i v minulých letech pro vás Zdislava připravila fotoreportáž z v pořadí již 32. diecézního setkání mládeže, které se uskutečnilo v sobotu 22. 10. 2005 v Přepeřích u Turnova. Kdo zde nebyl, zaváhal! Diecézko předčilo má očekávání, která jsem si vytvořil pro přečtení programu. Víkend v Přepeřích stál rozhodně za to...
(9.11.2005)
Iva a František Růžičkovi, DCPR
Manželé Brichovi …bylo heslem týdenního kursu Manželských setkání v Litomyšli. Když se na tento příběh z evangelia podíváme očima současných lidí, zjistíme, že neznámý muž radí profesionálům v oboru rybářství. Těmto mužům na lodi je přeci jasné, že když nemohli celou noc nic chytit, je nesmyl, že by zrovna na pravé straně lodi něco ulovili.
(8.11.2005)
P. Josef Hurt
foto Jan RosenauerSlavnostní bohoslužba 2. července byla viditelným vrcholem, poděkováním za 350 let života litoměřické diecéze. Litoměřické biskupství bylo založeno bulou papeže Alexandra VII 3. července 1655, tedy před 350 lety. Jedním z hlavních důvodů byla snaha pražského arcibiskupa Harracha o obrodu církve v Čechách po třicetileté válce.
(7.11.2005)
 
P. Antonín ForbelskýR.D. Antonín Forbelský byl od 1. července 2005 uvolněn, v souvislosti s návratem ke službě v královéhradecké diecézi, z úřadu osobního sekretáře 19. litoměřického biskupa a dále pak z členství v Kněžské radě litoměřické diecéze a z úřadu tiskového mluvčího Biskupství litoměřického, a z litoměřické diecéze vůbec.
(6.11.2005)
 
S nadějí na věčný život oznamujeme, že Pánem nad životem i smrtí byl povolán na věčnost jeho věrný služebník P. Antonín Mikel. Zemřel po krátké nemoci 6. července 2005 ve věku 89 let.
(6.11.2005)
Růžena Kavková
Minulá sbírka na charitu vynesla 124 594 Kč. Částka byla rovnoměrně rozdělena na podporu sociálních projektů profesionálních charit v litoměřické diecézi, a to ve výši 10 383 Kč na každou charitu. Děkujeme všem dárcům. Věříme, že i do budoucna budete pomáhat s námi.
(31.10.2005)
 
Formáty: 25×35 cm (29 Kč) a 35×50 cm (39 Kč); potenciálně ještě lze 50×70 cm. Objednávky v síti Karmelitánského nakladatelství nebo na České biskupské konferenci.
(29.10.2005)
 
Nakladatelství Paulínky jako každoročně i letos vydalo kapesní diář s liturgickým kalendářem a kromě tohoto jako novinku diář větší, běžně též nazývaný „manažerský“, s hodinovým rozpisem na schůzky apod. (formát A5), každý den má k dispozici jednu stranu, který obsahuje stejně jako kapesní diář liturgický kalendář.
(29.10.2005)