Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
 
Pod tímto provokujícím názvem nabízí křesťanské studio Telepace ke koupi zajímavé DVD o Janu Pavlu II. a jeho vztahu k mladým lidem. Tři pořady nabízejí ohlednutí za vzácným člověkem a jeho láskou k Bohu, k člověku dnešního světa, ale zejména k mladým lidem všech kontinentů.
(29.10.2005)
 
Začnu vzpomínkou na svojí tetu: Byla to žena chudá, která žila někdy před padesáti lety z důchodu, který čítal přesně 497 korun měsíčně. Dodnes nechápu, jak mohla z té almužny vyžít, ale pamatuji si, že vždy, když se blížilo výročí úmrtí jejích rodičů, tak dala na mši. A na faru nešla s prázdnou…
(28.10.2005)
 
Petice proti pokusům na lidských embryích a pilulce RU486 pokračuje
Více než 26 000 občanů podpořilo do 21. září petiční akci protestující proti porušování základních lidských práv v souvislosti se záměrem Ministerstva školství legalizovat pokusy na lidských embryích a proti snahám legalizovat chemický potratový prostředek RU 486.
(23.10.2005)
 
Všemohoucí Bože, děkujeme Ti ze srdce, že jsi nám ve Své veliké milosti dal našeho papeže Benedikta XVI., který je Tvým darem pro celou církev i pro každého z nás. (...)
(22.10.2005)
 
Americká biblická společnost se prostřednictvím České biblické společnosti obrátila na zdejší křesťany s prosbou o modlitební podporu. Je třeba modlit se především za...
(21.10.2005)
 
Vážení čtenáři! Se zpožděním dostáváte novou Zdislavu. Za toto zpoždění se vám omlouváme. Na konci prázdnin, kdy mělo toto číslo vyjít, jsme měli pouze jeden aktuální příspěvek. Rozhodli jsme se vydání posunout a potěšilo nás, že právě na začátku září přišla řada vašich příspěvků. Díky tomu se i nové články na internetu objevují se zpožděním.
(20.10.2005)
 
P. Posád19. biskup litoměřický (2004 – )
Narozen v Budkově u Třebíče dne 28. 6. 1953. Studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě se sídlem v Litoměřicích a dne 26. 6. 1977 byl vysvěcen na kněze. Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejprve v Pozořicích, potom v Brně-Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích u Hodonína, po dvou letech byl na zásah státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnovec.
(27.9.2005)
 
J. Koukl18. biskup litoměřický (1989 – 2003)
Narozen v Brně dne 8. 11. 1926, studoval na teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na kněze byl vysvěcen 23. 4. 1950. Krátce kaplanoval v Sokolově, potom nastoupil základní vojenskou službu, kterou absolvoval v oddílech PTP. Stal se vikářem u sv. Víta, adminstrátorem ve Stodůlkách u Prahy, posléze přešel do Kladrub u Stříbra a současně od roku 1969 byl vikářem okresu Tachov. V letech 1970 – 1975 působil jako spirituál litoměřického semináře.
(26.9.2005)
 
Š. M. Trochta17. biskup litoměřický (1947 – 1974)
Narozen dne 26. 3. 1905 ve Francově Lhotě u Vsetína v rodině zemědělce. Bohosloví studoval v Itálii, kde také nastoupil do noviciátu salesiánů. V Turíně dokončil studia filozofie a teologie a v roce 1932 dosáhl doktorátu teologie a byl vysvěcen na kněze. Působil jako vychovatel mládeže a profesor filozofie, pedagogiky a náboženství v salesiánském ústavu ve Fryštáku, v roce 1934 krátce v Ostravě. Vedl dohled nad výstavbou ústavu v Praze-Kobylisích. Za nacistické okupace byl vězněn v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau do konce války.
(25.9.2005)
 
A. A. Weber16. litoměřický biskup (1931 – 1947)
Narozen dne 24. 10. 1877 v obci Vlčí hora u Rumburku jako syn rolníka. Gymnázium absolvoval v Litoměřicích maturitou a přihlásil se na teologii. Tehdejší biskup Schöbel ho poslal na studia do Říma (Collegium Bohemicum), kde byl v roce 1901 vysvěcen na kněze a dosáhl doktorátu teologie.
(24.9.2005)
 
J. Gross15. biskup litoměřický (1910 – 1931)
Narozen dne 10. 10. 1866 v Přimdě jako syn starosty. Po maturitě na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích byl jako premiant, který se rozhodl pro kněžskou dráhu, představen tehdejšímu českobudějovickému biskupovi hraběti Schönbornovi. Ten mu navrhl, aby šel studovat do právě založené české koleje v Římě. Ze zdravotních důvodů z jeho cesty sešlo, a tak vystudoval v Praze. Zajímal se o sociální, národohospodářské a politické otázky a dne 4. 7. 1889 byl vysvěcen na kněze. V letech 1889–1910 působil v pastoraci v Sokolově, posléze jako arciděkan. Veškerou svou energii věnoval boji proti hnutí „Pryč od Říma“ (Los von Rom) a jeho angažovanost přesáhla nejenom hranice jeho farnosti, ale i diecéze.
(23.9.2005)
 
E. J. K. Schöbel14. biskup litoměřický (1882 – 1909)
Narozen dne 12. 2. 1824 v Radvanicích v německé mlynářské rodině. Studoval v Praze filozofii a teologii a vstoupil do rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1848 byl vysvěcen na kněze a v roce 1852 promován na doktora teologie.
(22.9.2005)
 
A. L. Frind13. biskup litoměřický (1879 – 1881)
Narozen dne 9. 10. 1823 v Lipové u Šluknova v rolnické rodině. Jeho synovec Václav Antonín Frind se stal světicím biskupem pražským a další jeho příbuzný Jakob Frint (psáno s „t“) se stal biskupem v rakouském St.Pölten. Studoval v Praze filozofii, do semináře se vrátil do Litoměřic, kde byl dne 16. 7. 1847 vysvěcen na kněze. V pastoraci působil nejprve jako kaplan ve Varnsdorfu, poté se stal katechetou na litoměřickém gymnáziu a později i profesorem dějepisu a zeměpisu. Roku 1857 vyšla v Litoměřicích jeho modlitební kniha pro studující, která se dočkala trojího vydání, naposled roku 1877.
(21.9.2005)
 
V posledním díle našeho miniseriálu o průběhu mše svaté jsme skončili u přípravy obětních darů a modlitby nad dary, která tento úkon uzavírá. Následující část je pak samotným vrcholem slavení eucharistie: eucharistická modlitba. Jí začíná střed a vrchol celého slavení eucharistie, tj. modlitba díkuvzdání a posvěcení. Má svoji logickou strukturu, která vybízí k zamyšlení. Kněz vyzývá lid, aby svá srdce pozdvihl k Pánu modlitbou s díkučiněním a zahrnuje tak všechny do této modlitby, kterou vysílá skrze Syna v Duchu svatém k Otci.
(20.9.2005)
 
A. P. Vahala12. biskup litoměřický (1866 – 1877)
Narozen dne 23. 1. 1802 v Palačově u Starého Jičína. Studoval v Olomouci, pak přešel do kněžského konviktu ve Vídni, kam byli přijímáni nejschopnější kandidáti kněžství z celé habsburské monarchie. Ve Vídni byl také 22. 9. 1827 vysvěcen na kněze.
(19.9.2005)