Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Redakce Zdislavy

Časopis Zdislava - měsíčník litoměřické diecéze vydává Biskupství litoměřické, Dómské náměstí, 412 88 Litoměřice, IČO: 445126, č. ú. 1002148329/0800, registrační číslo Ministerstva Kultury: MKČR E7397, ISSN 1211-3042.

Šéfredaktor:P. Miroslav Dvouletý, Jirkov
 
Zástupce šéfredaktora:Ing. Jan Rosenauer
 
Sazba:Jan Macek
 
Tisk:Jan Macek a Pavel Kusala, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, www.tiskem.com