Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Rozhovory
 
Kardinál J. MeisnerKolínský kardinál Joachim Meisner zavítal několikrát i do naší diecéze. Sám pochází z Wroclavi a vyrůstal v NDR. Od roku 1980 byl berlínským biskupem, od roku 1988 je v Kolíně nad Rýnem. V roce 2005 se nebál přijmout ve svém diecézním městě statisíce mladých při týdenním programu, jehož vrcholem bylo setkání s papežem Benediktem. V roce 1998 mu byl propůjčen Řád bílého lva III. třídy České republiky. Je předsedou nadace Renovabis pro pomoc církvi ve střední a východní Evropě. Otiskli jsme aktuální otázky z rozhovoru s novinářem S. Rehderem.
(15.3.2006)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
P. Michal Podzimek, foto Dominik FišerSe jménem Michal Podzimek pod články se čtenáři Zdislavy začali setkávat před mnoha lety. Později za jméno přibyl i dovětek – šéfredaktor. K poslednímu dni loňského roku předal tuto funkci novému šéfredaktorovi a to je příležitost k rozhovoru a vzpomínce, jak v posledních letech Zdislava vznikala.
(20.2.2006)
Bratr Felix OFM
Bára Staňková za pokladnou, foto Zdeněk GlaserNové liberecké knihkupectví bylo otevřeno 28. listopadu v „domečku“ vedle arciděkanské fary v Kostelní ulici 9/7. To, že stojí právě vedle sídla duchovní správy, není náhoda. Jeho název zní Karmelitánské knihkupectví a z toho jasně plyne, jaký druh knih v něm převažuje. Vedoucí prodejny Mgr. Báru Staňkovou jsme poprosili, aby vám prodejnu trošku představila.
(18.1.2006)
Jan Macek
P. Antonín BratršovskýA není sama. V jablonecké farnosti vznikají vedle našeho diecézního časopisu ještě časopisy pro ministranty a pro dívky z celé České republiky. Otce Antonína Bratršovského se ptáme na jejich minulost i budoucnost.
(12.1.2006)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
P. Martin DavídekDnes jsem připravil rozhovor s P. Martinem Davídkem, který se stal v říjnu novým sekretářem otce biskupa Pavla Posáda. Nejen o této funkci, ale především o celém bohatém a zajímavém životě tohoto mladého kněze jsou následující řádky.
(5.12.2005)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Michal OlekšákRozhovor s administrátorem farností Michalem Olekšákem
Tento rozhovor jistě potřebuje odborný úvod, aby byl správně pochopen. V církvi už po staletí platí zákon, že skutečným a vlastním správcem církevních statků (časných i věčných, materiálu i duší) může být jen osoba, která má účast na svátostném svěcení (jáhen, kněz, biskup). Důvodem není to, že by svátost svěcení měla nějaký zvláštní vliv na pečlivost ve spravování církevního majetku, ale každý „vysvěcený“ (a jenom on!) zároveň může podle práva mít „moc řídicí“, která je ke správě potřeba (tzv. jurisdikce).
(23.11.2005)
Jan Macek
P. Bernard Špaček, foto Jan Rosenauerdominikán P. Bernard Špaček
Jakým způsobem jste se dostal do Jablonného a jak jste prožil dobu svého působení zde?
Na to, jak jsem se dostal do Jablonného, je odpověď velice jednoduchá: člověk dostane papír a stěhuje se. O těchto věcech rozhodují představení. V řádu je to otec provinciál, na diecézní úrovni zase otec biskup. Takže jsem se z Hradce Králové přestěhoval do Jablonného v Podještědí a šlo to v podstatě velice rychle a snadno.
(15.7.2005)
 
Mons. Karel Havelka koncelebroval poutní bohoslužbu na zámku Lemberk o Slavnosti Seslání Ducha Svatého, foto Jan MacekRozhovor s Mons. Havelkou
Jak prožíváte život v diecézi zasvěcené svaté Zdislavě? Jak se to projevuje v běžném životě?
Já myslím, že je pro nás velikým vyznamenáním, že můžeme žít v diecézi, ve které žila a působila svatá Zdislava. Myslím si, že to tak prožívají hlavně rodiny. Pro ně hlavně je to veliká příležitost.
(28.6.2005)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
P. Miloš Raban, foto www.tuni.vslib.czMiloše Rabana, kněze, teologa, filozofa a inženýra zná snad již každý člověk v naší diecézi a nejvíce ti, kteří si jeho jméno spojují se znovuvzkříšením poutního místa v Hejnicích a jeho Mezinárodního centra duchovní obnovy a dříve s přípravou plenárního sněmu katolické církve v naší republice. V minulém roce jsme vám ho představili také jako milovníka přírody, dobrodružství a horolezce.
(25.2.2005)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
P. Augustýn ŠtěvicaZajedete-li někdy do Libáně, malého městečka kdesi v polích mezi Jičínem a Poděbrady daleko od hlavních cest, a pokud zajdete na faru či do kostela, pak poznáte nezdolně optimistického usměvavého kněze s mírným slovenským přízvukem. To je P. Augustýn Štěvica, farář, kterého vám chci v tomto čísle přestavit. Jednoho deštivého „dušičkového“ dne jsem ho navštívil i já, a tak vznikl tento rozhovor...
(24.1.2005)
 
Rozhovor s ředitelem Salesiánského střediska mládeže v Teplicích, otcem Ladislavem Nádvorníkem, SDB
(9.8.2004)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
P. Benno Beneš a P. František PospíšilNa začátku května jsem se vypravil po dvou letech opět za salesiány v naší diecézi. Tentokrát ne do Rumburku, ale do Teplic v Čechách, kde již dlouhá desetiletí působí jejich komunita. Jak vidí minulost, současnost a budoucnost prostředí, ve kterém žijí a svědčí o Bohu?
(5.8.2004)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Hodně lidí uctívá svatou Zdislavu, aniž by měli přímý vztah k římskokatolické církvi. Jedním z nich je i paní, kterou vám tímto rozhovorem představuji: Životní příběh Evy Tesařové jako keramičky se začal psát ve chvíli, kdy si v deseti letech vymodelovala z jílu promočeného letní bouřkou své první hlavičky zvířátek a lidí.
(7.7.2004)
Jan Macek
R. D. Antonín Bratršovský, foto Jan MacekNejen jablonečtí farníci oslavovali 27. března 70. narozeniny R. D. Antonína „Padre“ Bratršovského. Hlavním smyslem bylo poděkování Bohu za jeden kněžský život. Centrem oslavy byla mše svatá a adorace za nová kněžská povolání. Zeptali jsme se otce Antonína na jeho pohled na situaci v litoměřické diecézi.
(26.5.2004)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Při poslední cestě do Brna jsem se zastavil v Rádiu Proglas a s paní Marií Blažkovou – vedoucí vysílání – jsem uskutečnil tento krátký rozhovor.
(22.3.2004)