Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Zajímavá místa
P. Mirek Dvouletý
KvětnovPoutní místa v diecézi (1.) – Od tohoto čísla chceme procházet diecézí a učit se poznávat mariánská poutní místa – velká a významná, ale i zcela nepatrná, mající však své kouzlo. O původu kostela na Květnově nejsou doklady. Jen pověst vypráví o malém pasáčkovi, který při shánění dobytka zaklel a nějaký hlas z křoví jej napomenul. Když křoví rozhrnul, našel tam malou sošku Panny Marie.
(1.3.2006)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
„A ty, Betléme v Efratě, ty nejsi zdaleka nejmenší mezi městy Judeje, protože z tebe mi vzejde…“
Soužití křesťanství a islámu se stává stále více aktuálním tématem. Bohužel jsme často odkázáni a ovlivňováni pouze medii, což je zcela zkreslující. Dění ve Svaté zemi – Izraeli – hodnotíme zpravidla podle krátkých reportáží v televizních zprávách, ve kterých vidíme špinavé ulice, výbuchy granátů a běhající vojáky se samopaly.
(1.2.2006)
Milada Veselková
První zmínky o obci Čížkovice na Litoměřicku se datují asi od roku 1276. Z pamětihodností je tu pouze zámek, dílo Giulia Broggia, který se v Čížkovicích oženil a zůstal tam bydlet, a raně barokní kostel svatého Jakuba z let 1675 – 1677, barokní zvonice a sochy světců z 18. století. Kostel byl několikráte opravován Poslední rozsáhlé opravy začaly v roce 2003 pod vedením P. MUDr. Ladislava Kubíčka, byly však dočasně pozastaveny v září 2004 po jeho násilné smrti. Motivem vraždy byly právě peníze určené na dokončení opravy věže. V opravách se začalo pokračovat na jaře 2005 a byly úspěšně dokončeny k třístému výročí posvěcení kostela.
(14.11.2005)
 
Bazilika ve FilipověZveme vás na pouť, která se koná ve výroční den náhlého uzdravení velmi nemocné dívky Magdaleny Kadeové z Filipova. Magdalena se narodila 5. června 1835 v chudé rodině. Ve 13 letech jí zemřel tatínek a tak se společně s maminkou a bratrem starala o domácnost. V 19 letech však onemocněla a byla upoutána na lůžko.
(31.1.2005)
 
Farní kostel svatého Vavřince v Mělníku-Pšovce byl až do josefínských reforem kostelem klášterním. Založili ho Smil z Cítova a Pavel z Luštěnic v 60. letech 13. století, tedy krátce po vzniku augustiniánského řádu, jehož téměř pět a půl století trvající přítomnost v sobě kostel dodnes nezapře.
(23.10.2004)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Foto: P. Michal PodzimekPři pohledu na naši křesťanskou Evropu žasneme nad bohatou historií, kterou potkáváme na každém kroku ve formě katedrál, měst, školství, zdravotnictví… To všechno přineslo křesťanství, to všechno je naše slavná minulost. V současnosti jsme my křesťané vnímáni spíše jako něco ospalého, kostnatého a možná i přežilého... Má křesťanství především v našich Čechách a konkrétně v severních Čechách nějakou naději?
(24.9.2004)
 
Foto: archiv SaSMNa teplickém sídlišti Prosetice žije početná skupina Romů. Je zde vysoká nezaměstnanost, kriminalita, prostituce, drogy, což je typické pro příhraniční oblasti severozápadních Čech. Mládež, která vyrůstá v takovém prostředí, postrádá vedení k zodpovědnému životu, pozitivní vzory, zájem o vzdělání a o budoucí zaměstnání, harmonické rodinné vztahy, úctu ke druhému člověku.
(27.4.2004)
Mgr. Marcel Hrubý
Po čtyřleté úspěšné rekonstrukci se letos završuje obnova kostela svatého Václava v Malé Bukovině na Děčínsku. Ač malý kostelík, přece neunikne lidskému oku, protože leží v dominantní poloze na kopci mezi Malou a Velkou Bukovinou na tzv.Václavském vrchu (Wenzelshöhe), nedaleko státní silnice ze Žandova do České Kamenice.
(6.9.2003)
 
Pozoruhodný kostel v Letařovicích, foto: Jan MacekSnad je to i milost Boží nebo jen pocit poutníka, který se vydal na cestu krajem poklidné říčky Mohelky. Ticho, plno zeleně a domky rozházené kolem cest nevěští existenci vzácného pokladu. Jen zvláštním pocitem, přítomným především u lidí věřících či citlivých na umění, lze vytušit mimořádnost prostoru. Ani v literatuře nelze najít zásadní pramen, v němž by dychtivý turista našel ono místo se vzpomínkou na apoštola Jakuba Většího.
(27.7.2003)
 
Společná fotografie účastníků brigády na Kalvárii P. Mgr. Rudolf Repka, který již několik let působí v Bohosudově při zdejším církevním gymnáziu, založil pro volný čas zdejších studentů i hostů středisko mládeže, které mimo jiné nabízí: lůžka pro 39 dětí, vybavená kuchyňka a jídelna, studovna, učebna a diskotéka, domácí kino, matracovna, malá a velká tělocvična Biskupského gymnázia, venkovní hřiště…
(9.5.2003)
 
Rozhledna hvozd, Glamscher Stein. Foto: Otištěno s laskavým svolením cyklostranky@netix.cz Hranice mezi českým státem a panstvím saským vede přes Hvozd pravděpodobně od roku 1635. Probíhá od jižního vrcholku, dosahujícího 749 metrů a nazývaného v minulosti – údajně podle kříže, který zde od roku 1834 stával, Křížový (Kreuzberg). Severní vrcholek (Glamscher Stein), kde je dnes německá rozhledna, je o šest metrů nižší.
(2.4.2003)
Anna Rauerová
Při jedné listopadové vycházce jsem na třech rozcestích poblíž obce Řehlovice (patříme nyní k farnosti Trmice u Ústí nad Labem) objevila nově postavené kříže, přesněji nové kříže odlité z krásných forem a zasazené do kamenných soklů.
(24.2.2003)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Horní Maxov – obec, pro kterou byl napsán scénář k filmu Zapomenuté světlo. Zapadákov všech zapadákovů, kde v roce 1963 zařídil stát v budově bývalé školy ústav pro mentálně postižené muže a kam internoval desítky řeholních sester Institutu Blahoslavené Panny Marie („Anglické panny“).
(23.2.2003)
Jan N. Šobáň
Úplný kout naší diecéze, rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, pro spoustu z nás diecézanů neznámý kraj, malebné údolí řeky Jizery a mladý kněz dp. Vít Jůza. Všechny tyto charakteristiky patří Loukovu nad Jizerou, farnosti, která zahrnuje věřící pěti vesnic rozložených podél Jizery. Využil jsem svého prázdninového pobytu v těchto místech a strávil v Loukově s dp. Jůzou příjemné dvě hodinky, během nichž jsem se dozvěděl spoustu zajímavostí.
(3.1.2003)
 
Dne 19.9.1996 byla uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu fary, kostela a přilehlých pozemků v Žibřidicích v libereckém vikariátu. Jedná se o státem chráněnou památku v barokním stylu s prvky renesance, kterou jsme se zavázali uvést do původního stavu. Značnou část z několikamiliónových nákladů na opravu poskytuje práce narkomanů, pro něž je součástí léčebné kúry.
(2.1.2003)