Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Za poznáním
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Hockewanzel se narodil 8. ledna 1732 jako syn mlynáře Franze Hockeho a jeho ženy Dorothey. V knize křtů z Jezvé jsou kromě rodičů uvedeni jako svědkové dva písaři, jako by byli sudičkami z pohádky. Jeden z písařů mu dal do vínku nepřekonatelný odpor ke psaní, pivovarský písař mu k tomu předal neuhasitelnou žízeň.
(10.9.2003)
P. Jiří Voleský
Gedeon zkouší své bojovníky (Soudců 7, 4–7), repro: Jan RosenauerGedeonova postava nám z biblického příběhu vyvstává téměř před očima velice jasně a živě. Stojí opravdu zato si někdy udělat čtvrt hodiny čas a pozorně si přečíst biblické vyprávění o tomto člověku. V našem seriálu však – stejně jako i u ostatních postav – není dostatek prostoru a možností na podrobné rozebrání textu, a tak se opět zaměřím jen na jeden možný pohled na Gedeonovu osobu. Jsou to dva ze základních Gedeonových povahových rysů, které nás budou zajímat, totiž jeho pokora a odvaha. Obě tyto veskrze velice ušlechtilé a prospěšné vlastnosti jsou v Gedeonově srdci zakořeněny v síle jeho víry v Boha.
(25.8.2003)
 
Něco pro vzdělání nebo připomenutí...
(11.8.2003)
P. Jiří Voleský
Jozue uděluje milost Rachab, repro Jan rosenauerZ biblických vyprávění o postavě Jozuově nám příliš nevyniknou osobní rysy této důležité starozákonní postavy. Ta je vylíčena spíše schematicky, události z Jozuova působení jsou přísně podřízeny iniciativě Hospodinově, osobitost Jozua za nimi téměř zaniká.
(29.6.2003)
Zdeňka Rákosová
Když jsem si chtěla přečíst něco víc o svatém Josefovi, hledala jsem v Bibli, běžně dostupné literatuře a učebnicích pro věřící, ale nacházela jsem stále jen velmi skromné zmínky o jeho osobě. O to víc jsem o něm přemýšlela.
(3.6.2003)
P. Jiří Voleský
Mojžíš vyvádí vodu ze skály (N. Poussin); Repro: Jan RosenauerTřetí čtyřicetiletí Mojžíšova života je v Písmu velice podrobně vykresleno. Tato životní perioda je úzce spojena s osudy vyvoleného národa při bezprostředním Božím zásahu do jeho dějin.
(21.5.2003)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
2. dubna -Svatý František z Paoly; 7. dubna - Vojtěch Přemyslovec; 23. dubna -Vojtěch Slavníkovec, český národní patron; 29. dubna - sv. Kateřina Sienská, církevní učitelka; 30. dubna - sv. Zikmund.
(30.4.2003)
P. Jiří Voleský
Nalezení Mojžíše (A. Coypel), Repro: Jan Rosenauer Dalších čtyřicet let žije Mojžíš na poušti, zakládá rodinu a věnuje se pastevectví. Toto další dlouhé období Mojžíšova života je vymezeno dvěmi velkými událostmi. Při útěku z Egypta je Mojžíš přijat do rodiny midjánského kněze pro svou statečnost při zastání se slabšího. V závěru svého pobytu v midjánské zemi se setkává s Hospodinem v hořícím keři. Celých dlouhých 40 let vymezených těmito dvěmi hranicemi je překvapivě stručně charakterizováno zrozením Mojžíšova syna Geršóma („Hostem v cizí zemi“), který nese jméno vyjadřující patrně Mojžíšovy pocity uprostřed cizí země, ve které je nucen žít jako psanec.
(6.4.2003)
 
Něco pro vzdělání nebo připomenutí...
(1.4.2003)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Další díl připravovaného kalendáře zasahuje část uplynulého měsíce února a březen. Snažil jsem se pro vás vybrat osobnosti, které výrazně zasáhly do církevního života naší země, avšak bouřlivé dějiny našeho národa na ně jaksi pozapomněly.
(16.3.2003)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Milí čtenáři. Aktuálních informací z diecéze není nikdy dost. Přiznejme si však, že naše diecéze zase tolik „nežije“. Nesledujme, čím to je. Spíše na plochu, která by musela zůstat prázdná, nebo by byla „vycpána vycpávkami“, přijměte nový seriál – Kalendář – který pro vás budu připravovat z různých materiálů. Každý měsíc se pokusím vzpomenout několik osobností, které v církevním roku zpravidla opomíjíme a přehlížíme, protože v obecném kalendáři nemají svůj vlastní svátek. Přesto tito „neznámí“ světci a světice znamenali pro dějiny církve stejně, jako ostatní světci.
(24.2.2003)
P. Jiří Voleský
Fantazijní podoba Mojžíše s Desaterem (Ph. de Champagne)Mojžíš je bezesporu jednou z největších náboženských postav duchovních dějin celého lidstva. Židovství jej dodnes považuje za nejbližšího Božího služebníka a nejdůležitějšího duchovního učitele. O událostech celého Mojžíšova života, o jeho vlastnostech a životním díle jsme Písmem poměrně podrobně informováni.
(24.2.2003)
 
Něco pro vzdělání nebo připomenutí...
(24.2.2003)
P. Jiří Voleský
Pokračování povídání o Josefovi, jehož první část vyšla v minulém čísle Zdislavy.
(31.12.2002)