Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Svěcení biskupa
Miroslav Zimmer
Hejtman ústeckého kraje pan Jiří Šulc při rozhovoru s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem před biskupskou rezidencí. Foto Jan RosenauerK hostům biskupského svěcení v Litoměřicích patřil i hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Také on poblahopřál novému sídelnímu biskupovi a očekává, že kraj bude s biskupstvím rozvíjet další spolupráci. Ačkoli má kraj teprve tříletou historii, zatímco biskupství oslaví příští rok 350 let své existence, musíme vedle sebe existovat jako partneři.
(7.5.2004)
Marie Bardúnová
V Ratíškovicích, kde otec Pavel na začátku osmdesátých let působil, na svého bývalého duchovního správce rádi vzpomínají a vždy jej vítají zpět, foto: Marie BardúnováOtec Pavel působil v Ratíškovicích od roku 1980. Měli ho rádi nejen všichni farníci, ale i celá dědina. Jenom komunisté jej v lásce neměli. Proto musel již v roce 1982 odejít. Se slzami v očích se s ním celá farnost loučila. Nikoho z nás tehdy určitě nenapadlo, že za dvaadvacet let pojedeme 345 km do Litoměřic na jeho biskupské svěcení.
(5.5.2004)
 
Kostel sv. Martina, foto: Blanka Záškodová a archiv OÚ BudkovObec Budkov se nachází v jihovýchodním podhůří Českomoravské vrchoviny, na jihozápadě okresu Třebíč. V dnešní době čítá obec 400 obyvatel a je v ní 139 domů. Kostel se připomíná současně se vsí Budkovem roku 1353 a roku 1507 je kostel zasvěcen svatému Martinovi. V současné podobě je kostel od roku 1745.
(1.5.2004)
 
Výběr z došlých vzkazů otci biskupovi Pavlovi
(29.4.2004)
Mons. Vojtěch Cikrle
Foto: Robert MackoHomilie Mons. Vojtěcha Cikrleho pronesená na biskupském svěcení Mons. Pavla Posáda v Litoměřicích v sobotu 28. února 2004. Milí bratři a sestry v litoměřické katedrále i venku, už nějaký čas čeká tato diecéze na nového biskupa a jistě jste se nejen za nového, ale především za dobrého biskupa modlili. Čekání končí, modlitby byly vyslyšeny, dnes dostanete nového biskupa.
(25.4.2004)
 
Znak biskupa Pavla PosádaV prvním a čtvrtém modrém poli je znak litoměřické diecéze, stříbrno-červeně čtvrcený heroldský kříž. Ve druhém a třetím poli, která jsou dělena modře a červeně, je kosmo položený zlatý klas, přeložený šikmo stříbrným mečem se zlatým jílcem. Nad oběma symboly je stříbrná šestihrotá hvězda.
(24.4.2004)
 
Na travnatém náměstí před katedrálou sledovali ti, kdo se již do katedrály nedostali, průběh svěcení na velkoplošné obrazovce. Některých z nich jsme se zeptali na jejich prožití tohoto slavnostního dne. „To je dojem nadosmrti, já jsem to nikdy v životě nezažila. To je krásné, co tady bylo..."
(23.4.2004)
Mons. Pavel Posád
Foto: Jan RosenauerChtěl bych tak trochu reagovat na všechna ta nádherná slova, která tady zazněla. Především bych chtěl v tuto chvíli poděkovat spolubratřím v biskupské službě, otci kardinálovi za udělení svěcení a jeho spolusvětitelům. Chtěl bych jim poděkovat za opravdu viditelnou a hmatatelnou podporu v této chvíli.
(18.4.2004)
P. Antonín Bratršovský
Foto: Jan RosenauerZa sbor konzultorů a jménem diecézanů přivítal nového biskupa R.D. Antonín Bratršovský, děkan v Jablonci nad Nisou. Eminence, nejdůstojnější pane kardinále! Excelence, nejdůstojnější pane biskupe! Excelence, nejdůstojnější páni arcibiskupové a biskupové! Důstojní pánové! Bratři a sestry! Jménem sboru konzultorů této diecéze, kněžského presbyteria, jáhnů, řeholníků, ministrantů, pastoračních asistentů a katechetů Vás vítám na svatoštěpánském biskupském prestolu.
(17.4.2004)
J. Em. Miloslav kardinál Vlk
Mons. Josef Koukl (vlevo) a J. Em. Miloslav kardinál Vlk (vpravo). Foto Jan RosenauerJá se připojuji k pozdravu administrátora této diecéze pana biskupa Koukla a zdravím také zvlášť všechny biskupy domácí i všechny zahraniční, pana nuncia a vás všechny.
(16.4.2004)
Mons. Josef Koukl
Mons. Josef Koukl (vlevo) a J. Em. Miloslav kardinál Vlk (vpravo). Foto Jan RosenauerDrazí moji, ještě asi tak hodinu ve funkci administrátora diecéze, než bude vysvěcen náš nový 19. biskup litoměřické diecéze, se vás odvažuji pozdravit. Chtěl bych se napřed omluvit za dvě věci. Jednak se nám nepodařilo víc nafouknout katedrálu. Omlouvám se hlavně těm, co jsou tam před katedrálou. Katedrála byla před třemi sty lety tak vybudována a nedala se zvětšit.
(15.4.2004)
P. Daniel Herman, mluvčí ČBK
Příchod nové tváře do biskupského sboru je každopádně jistým obohacením. A vysvěcením Pavla Posáda se ČBK rozrůstá na osmnáct členů. Bude zde na severu zastupovat tento sbor a snažit se co nejrychleji vstoupit do reálií litoměřické diecéze.
(13.4.2004)
Jan Rosenauer
vojtěch Cikrle, biskup brněnský, foto: Jan RosenauerSpolečný oběd pro oslavence, celebranty, duchovní a další, kteří se na přípravě svěcení podíleli, se konal v litoměřické centrální školní jídelně. Vládla zde srdečná neformální atmosféra. Dokladem toho je i odpověď brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho na otázku: Co přejete novému biskupovi v prvý den jeho úřadu? „Aby z té tíhy starostí neměl ploché nohy…“ Ale vážně – Přeji mu, aby v modlitbě nacházel jistotu, že litoměřické diecéze není jeho, ale Pánova. Na stejnou otázku odpovídali i další...
(11.4.2004)
 
Biskup – to je ten, který se stal skrze Ducha svatého, jenž mu byl dán, pravým a autentickým učitelem víry, veleknězem a pastýřem (srov. Christus Dominus 2). Protože mezi různými službami, které se vykonávají v církvi už od prvních dob, má podle svědectví ústního podání nejvýznačnější místo úřad těch, kteří jsou ustanovení jako biskupové a v nichž jsou prostřednictvím nepřetržité posloupnosti od počátku výhonky apoštolské setby (srov. Lumen gentium 20), církev ustanovení a posvěcení obohatila mnoha obřady, které vyjadřují rozmanité aspekty svátostné milosti. Které to však jsou?
(10.4.2004)
 
Mitra, ilustrace: Jiří VančuraStručné přiblížení biskupských insignií s ilustracemi Jiřího Vančury
(10.4.2004)